UTSTEIN KLOSTER – At de alle må være ett

Sr. Anne Bente Hadland

Sr. Anne Bente Hadland besøker Utstein kloster og holder foredrag i Utstein pilegrimsgård. 

Tema for foredraget er: At alle må være ett–Tanker omkring økumenikk under bønneuken for kristen enhet

18.00: Vesper i Utstein kloster kirke

Deretter kirkekaffe og foredrag på Utstein Pilegrimsgård

Arrangør: Rennesøy og Finnøy Kyrkjeforum