Hjelp oss å drive kloster!

For å kunne opprettholde det gode og varierte tilbudet til alle brukere av Sta. Katarinahjemmet er vi avhengige av gaver utenfra. Her finner du informasjon om hvordan du kan støtte søstrenes virksomhet.

Gruppebilde


Det Dominikanske Hjem (org.nr 879 251 532)

Det Dominikanske Hjem er en stiftelse, hvis formål er å støtte søstrenes virksomhet i Norge. Stiftelsen er eier av bygninger og annen eiendom. Gaver til stiftelsen bidrar blant annet til vedlikehold og understøttelse av Sta. Katarinahjemmet.

Kontonummer: 6029 05 03623

Sta. Katarinahjemmet (org.nr 879 251 532)

Sta. Katarinahjemmet er en underavdeling av stiftelsen Det Dominikanske Hjem. Gaver til Sta. Katarinahjemmet bidrar til daglig drift av vårt studenthjem og gjestehus. Gaver til Sta. Katarinahjemmet gir unge kvinner mulighet til en utdannelse og fremtid. Det gir også ungdom mulighet for arbeid.

Kontonummer: 1600 42 50749

Sta. Katarina konvent (Org. Nr. 997 320 085)

Sta. Katarina konvent er klosteret. Klosteret har egen økonomi, uavhengig av Det Dominikanske Hjem eller Sta. Katarinahjemmet. Søstrene lever av den enkelte søstres honorarer, inntekt eller pensjon, men også av gaver utenfra. Gaver til konventet bidrar til søstrenes liv og virke, på og utenfor Sta. Katarinahjemmet.

Kontonummer: 1609 04 38372

Skattefradrag ved gave

Gaver som utgjør minst kr 500 og maks kr 50.000 kan gi rett til skattefradrag. Fradragsretten gjelder både enkeltpersoner og selvstendige bedrifter/virksomheter.

For oss administreres ordningen av Oslo katolske bispedømme (OKB). Ønskes skattefradrag av gaven, må den overføres via bispedømmets konto i Sparebanken Sør, konto nr. 3000.15.11110. Det er også mulig å benytte Avtalegiro.

Husk å merke overføringen STA. KATARINAHJEMMET (Det dominikanske hjem). Fødselsnummer må oppgis. OKB overfører beløpet til oss kvartalsvis (mot et administrasjonsgebyr på 0.025 %).

Med vennlig hilsen og takk fra søstrene på Sta. Katarinahjemmet!
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail