Hjelp oss å drive kloster!

For å kunne opprettholde det gode og varierte tilbudet til alle brukere av Sta. Katarinahjemmet er vi avhengige av gaver utenfra. Her finner du informasjon om hvordan du kan støtte søstrenes virksomhet.

Gruppebilde


Det Dominikanske Hjem (org.nr 879 251 532)

Søstrenes virke i Norge er ivaretatt av stiftelsen Det Dominikanske Hjem. Stiftelsen er den juridiske og økonomiske organiseringen av søstrenes virke i Norge. Stiftelsen er også eier av bygninger og annen eiendom.

Stiftelsen har ingen egen inntektskilde, og er derfor avhengig av gaver.

Gaver til stiftelsen bidrar til påkostning og vedlikehold av bygningsmasse, og til opprettholdelse av drift på Sta. Katarinahjemmet. I tillegg vil stiftelsen understøtte søstrenes virke på Sta. Katarinahjemmet.

Kontonummer: 6029 05 03623 eller VIPPS: 720997 (Byggefond) eller med PayPal. Dersom gaven skal gå til byggefondet, må dette presiseres. Alternativt bruk denne linken.


Testamentariske gaver

Ønsker du å testamentere til søstrenes virke i Norge, må mottager i testament være Det Dominikanske Hjem (org.nr. 879251532), Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo.


Sta. Katarinahjemmet (org.nr 879 251 532)

Klosterets virksomhet og misjon i Oslo, er kjent under navnet Sta. Katarinahjemmet. Sta. Katarinahjemmet er en virksomhet under stiftelsen Det Dominikanske Hjem.

Det er mulig å gi gaver direkte til virksomheten. Gavene til Sta. Katarinahjemmet gir blant annet unge kvinner mulighet til utdannelse og fremtid, og ungdom i alderen 13 til 20 mulighet for arbeid.

Gaver til Sta. Katarinahjemmet kan øremerkes følgende prosjekter:
• Studenthjem og volontører
• Unge i arbeid (lønnsmidler for unge arbeidstakere)
• Generell drift

Kontonummer: 1600 42 50749 eller VIPPS: 720997 (Byggefond)


Sta. Katarina konvent (Org. Nr. 997 320 085)

Sta. Katarina konvent er klosteret.

Søstrene tar aldri utbytte, lønn, honorar eller liknende fra stiftelsen eller virksomheten på Sta. Katarinahjemmet. Klosteret har egen privat økonomi.

Klosteret lever av gaver, så vel som den enkelte søstres honorarer, inntekt eller pensjon. Gaver til konventet bidrar til søstrenes daglige liv, på og utenfor Sta. Katarinahjemmet.

Kontonummer: 1609 04 38372


Skattefradrag ved gave
Ferdig utfylt autogiro sendes Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo

Gaver som utgjør minst kr 500 og maks kr 25.000 kan gi rett til skattefradrag. Fradragsretten gjelder både enkeltpersoner og selvstendige bedrifter/virksomheter.

For oss administreres ordningen av Oslo katolske bispedømme (OKB). Ønskes skattefradrag av gaven, må den overføres via bispedømmets konto i Sparebanken Sør, konto nr. 3000.15.11110. Det er også mulig å benytte Avtalegiro.

Husk å merke overføringen STA. KATARINAHJEMMET (Det dominikanske hjem). Fødselsnummer må oppgis. OKB overfører beløpet til oss kvartalsvis (mot et administrasjonsgebyr på 0.025 %).

Ved skattefradag på gaver til vår BYGGEFOND, bruk denne linken

Med vennlig hilsen og takk fra søstrene på Sta. Katarinahjemmet!
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail