Anne Bente Hadland
anne.bente.hadland@katolsk.no

Sr. Anne Bente ble døpt, gikk til 1. kommunion og ble fermet i St. Svithun kirke, Stavanger. Hun er utdannet lærer med norsk, idéhistorie og tysk i fagkretsen. Jobbet som lærer i ungdomsskolen før hun inntrådte på Katarinahjemmet i 1985.  Hun avla første løfter i 1988, evige løfter i 1991.

Sr. Anne Bente har innehatt ulike verv og stillinger. Fra 1996 til 2000 var hun leder for Informasjonstjenesten i Oslo Katolske Bispedømme. Tidligere var hun blant annet leder for Oslo Katolske Bispedømmes Kommisjon for rettferdighet og fred, nestleder i den nasjonale komiteen for Jubileum 2000, og medlem av OKBs råd for veiledning av prestestudenter.

Sr. Anne Bente har oversatt en rekke artikler og bøker, blant andre Johannes Paul II Evangelium Vitae, Benedikt XVI Jesustrilogi, Wilfrid Stinissens Gjem deg ved bekken Kerit og pave Frans Laudato Si. Hun bidrar også som foredragsholder og skribent i ulike fora.

Hun har vært priorinne på Katarinahjemmet i to omganger fra 2000-2012 og fra 2015-2022. Hun er ansvarlig for formasjon (novisiat) på Katarinahjemmet, også det i to perioder: 1992-2017 og fra 2019 og utover. Hun var også i flere perioder medlem av kongregasjonen Dominicaines de Notre Dame de Grâce’s generalråd, frem til denne slo seg sammen med CRSD august 2022.

Blogg: AVE CRUX, SPES UNICA

Twitter: @abhadland

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail