Full kirke og stor glede

Mange kom for å be om kall i St. Dominikus kirke torsdag.

Og Sta. Katarinahjemmet ble fylt til randen etterpå.

Alle grener representert

Anledningen var månedens kallsmesse i Oslo. Kallsmessene feires på initiativ fra biskop Bernt Eidsvig hver første torsdag i måneden, og finner vanligvis sted i St. Olav domkirke, med noen få unntak. Denne måneden var et slikt unntak, og messen var lagt til St. Dominikus kirke.

Søstrene på Katarinahjemmet, som sto ansvarlige for månedens kallsmesse, er del av Den dominikanske familie. Det var derfor avgjørende å ha messen i St. Dominikus kirke. Bare slik kunne Ordenens familiale struktur komme tydelig til uttrykk. Den dominikanske familie består av brødre/prester, nonner, lekfolk og apostoliske søstre. Under messen og på kirkekaffen etterpå var alle grener representert. Dominikanerbrødrenes prior var hovedselebrant under messen, omkranset av sine medbrødre. Ved orgelet satt Åse Skjærdal, legdominikaner og organist i St. Dominikus kirke. Lesning og betraktning over evangeliet sto søstrene på Katarinahjemmet for (apostoliske søstre). Også nonnene ved Lunden kloster var representert, ved sr. Elisabeth.

Under messen avholdt sr. Anne Bente Hadland en betraktning over evangeliet og det dominikanske kall. Foto: Katarinahjemmet


Sr. Anne Bente Hadland holdt en vakker betraktning til ettertanke. Betraktningen kan leses her!


Kirkekaffe hos søstrene

Etter messen var alle invitert på kirkekaffe på Sta. Katarinahjemmet, og samvær med søstrene, så vel som andre medlemmer av Den dominikanske familie. Huset var fylt av god stemning og glede. Det ble servert vafler og kaker, til glede for fremmøtte i alle aldre.

Ungdomslaget SOUL

Også rundt førti ungdommer fra ungdomslaget i St. Olav menighet, som går under navnet SOUL, hadde lagt turen til Majorstuen. De var med på messen og kirkekaffe på Katarinahjemmet etterpå, før de, i samtale med en av søstrene, fikk anledning til å se huset og stille spørsmål rundt dagens tema, klosterliv og kall.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail