Vatikanet samtykker!

Den 8. august 2022 godkjente Vatikanet sammenslåingen!

Vi har lenge arbeidet for en fusjon med kongregasjonen CRSD. Nå er den her.

 

Forberedt lenge

Over flere tiår har vår kongregasjon søkt samarbeidspartnere, og ikke minst med tanke på å utvide vår misjon og utviklingsmulighet.

Parallelt har dominikanersøstre verden over søkt, og Vatikanet oppfordret til, samarbeid med andre enheter. Verden i dag er en annen, enn hundreårene før oss, og behovet for internasjonalt samarbeid er blitt en naturlig del av vårt liv. Slik også for dominikanerinner.

Vår kongregasjon har lang fartstid i internasjonalt samarbeid. Blant annet har sr. Else-Britt Nilsen vært europeisk koordinator for Dominican sisters international – et interkontinentalt nettverk for dominikanerinnekongregasjoner. Der har hun fremmet felles møteplasser på tvers av landegrenser, og arrangert en rekke studiesamlinger forskjellige steder i Europa.

Sr. Else-Britt Nilsen har i en årerekke fremmet internasjonalt samarbeid mellom dominikanerinner. Fusjonen med CRSD er også en frukt av hennes store innsats. Foto: Katarinahjemmet
Sammenslåing

Vår søken mot samarbeid, har nå kommet inn i en ny fase, i og med fusjonen med CRSD – CONGRÉGATION ROMAINE DE SAINT DOMINIQUE.

Denne sammenslåingen har stor betydning for oss alle. For yngre søstre spesielt medfører det nye muligheter for bredere utveksling med søstre i andre land, samtidig som vårt samarbeid på tvers av landegrenser styrkes betraktelig. Vi blir nå del av en kongregasjon med søstre i Japan, Benin, Brasil, USA, Canada, Frankrike, Italia og Sveits, Spania, Sverige og nå også i Norge.

Søstrene har lenge arbeidet for å bli kjent med hverandre. Her er sr. Katarina (t.v) og sr. Sheeba (t.h) sammen med sr. Ysabel Barroso, generalpriorinne for CRSD, under et møte i Salamanca i Spania sommeren 2022. Foto: CRSD

CRSD er ikke ukjente for oss. Flere av søstrene har samarbeidet med disse i Frankrike og i Sverige i lang tid før en sammenslutning kom på tale.  Over de siste årene har vi hatt mer hyppig kontakt, formelt og uformelt. Nå gjenstår en lengre tid, hvor vi må bli enda bedre kjent med hverandre og de enkelte apostolat.

Katarinahjemmet består!

Sammenslåingen med CRSD vil ikke endre vårt virke her i Norge. Vårt oppdrag på og utenfor Katarinahjemmet består. Vi blir her og forblir trofaste mot den sendelsen vi ble tildelt i 1928. Søstrene kom da fra Paris. De åpnet blant annet Hjem for unge piker – i dag kjent som vårt studenthjem. Det består!

Fra en Høstfest for søstre og studenter på Katarinahjemmet (Hjem for unge piker). Foto: Katarinahjemmet

Da søstrene først kom til Oslo, var samarbeid med våre dominikanerbrødre i St. Dominikus kloster en selvfølge. Det er det fortsatt. Og som mange vet har Katarinahjemmet forblitt en viktig møteplass mellom den katolske kirke og det norske samfunn. Dette fortsetter vi med, og gleder oss over.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail