CLIOP samlet i Roma

I desember var medlemmene av Dominikanerordenens Internasjonal Liturgiske kommisjon (CLIOP) samlet i Roma.

CLIOP møtes to ganger i året, en uke hver gang. Møtene finner alltid sted i Ordenens hovedkvarter, Santa Sabina på Aventinerhøyden i Roma.

Kommisjonen har medlemmer fra hele verden. De fem faste medlemmene er:

  1. José Filipe Da Costa (Den Portugisiske provins) – Formann
  2. David Caron (Provinsen St Martin the Porres, USA)
  3. Thomas Moller (Provinsen Teutonia, Tyskland)
  4. Dominik Jurczak (Den polske provins)
  5. Ragnhild Bjelland. (Dominican Sisters of Notre Dame de Grâce (Chatillon) Oslo)

I tillegg er det to varamedlemmer:

  1. Joseph Nguyên Van Hiên (Provinsen Vietnam)
  2. Manuel Eduardo Solórzano Zerpa (Vikariatet Venezuela, Provinsen The Holy Rosary)
Ny revidert kalender

For tiden arbeider kommisjonen med flere ting, forklarer sr. Ragnhild Marie. «Vi har veldig mange baller i luften hele tiden, blant annet har vi hatt en gjennomgang av den nye, reviderte kalenderen for Ordenen. Vi reviderte ordenens 30 år gamle kalender og leverte til Vatikanet i 2014, i håp om å få den utgitt til jubileet i 2016. Men tiden gikk, og den ble godkjent først godkjent av Vatikanet i mai 2019 etter flere år med forhandlinger.

Kalenderen er distribuert til hele den dominikansk familie, og vi kommer også til å sende ut biografier og bønner for de nye helgenene som er kommet inn.» forteller hun videre.

Ordensmagisterens høyre hånd

Vi i kommisjonen skal være  Ordensmagisterens høyre hånd i liturgiske spørsmål, og vi er en del av ordenens kurie (Hovedadministrasjon). Vår oppgave er først og fremst å promotere vår ordens liturgi og tradisjon og legge forholdene best mulig til rette for vakre liturgiske feiringer for alle grener i den dominikanske familie. Det sier seg selv at dette medfører mange ulike oppgaver, og det er spennende å arbeide med.

Det går også med mye tid til møter. Under desembersamlingen møtte kommisjonen blant annet  den nye Ordensmagisteren, Gerard Timoner, prokuratoren og den ansvarlige for Internett. Det ble også tid for å møte søstrenes representant, den nye koordinatoren for DSI, sr. Margaret Mayce.

Kommisjonen fant også tid til å arbeide med det kateketisk prosjekt Laudare, hvor ulike elementer i liturgien blir belyst, og med de kommende utgaver av Info-CLIOP, et tidsskrift som publiseres hvert år.

Br. André Gouzes hedret

Sr. Ragnhild Marie viser også til aktene til Dominikanerordenens generalkapittel sommeren 2019. «Vi gikk igjennom disse, og så spesielt på det som hadde med liturgien å gjøre,» forteller hun. «Det var fantastisk å se at br. André Gouzes ble hedret med en egen paragraf! Kapittelet uttrykker klart og  tydelig anerkjennelse for hans komposisjoner, og fremmer hans verker som en del av Dominikanerordenens musikalske arv!»

The Chapter expresses its recognition of br. André Gouzes for his liturgical work, for his way of preaching through music that helps us to pray, and assures him of its prayers for him. His writings are part of our musical patrimony. We encourage the safeguarding and the promotion of the Liturgie Chorale du Peuple de Dieu. [Dominikanerbrødrenes kaptittel 2019: 102. [GRATIARUM ACTIO]].

Da Andre Gouzes kirkemusikk på norsk

Sr. Ragnhild Marie har kjent br. André Gouzes siden 1991, de har samarbeidet over mange år. Da André Gouzes kirkemusikk ble utgikk på norsk i august 2019, var sr. Ragnhild Marie en av pilarene bak denne bokutgivelsen. Det er mulig å kjøpe boken i St. Olav bokhandel, Bok og Media eller på Katarinahjemmet. Les mer om verket her.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail