Nå også på norsk!

Sr. Ragnhild Marie har arbeidet med fr. André Gouzes o.p., og er en nær venn av ham. Nå blir noe av hans kirkemusikk utgitt på norsk!

Vi har intervjuet sr. Ragnhild Marie i sammenheng med utgivelsen. Intervjuet kan leses her.

Du kjenner fr. André Gouzes o.p personlig og har arbeidet sammen med ham?

Jeg ble kjent med fr. André i Frankrike. Jeg var i Toulose for å lære fransk. Det var i 1991. Mens jeg var der fikk jeg høre om fr. André Gouzes, og jeg forsto umiddelbart at han var en av de mest betydningsfulle kirkemusikere i Frankrike. I forbindelse med mitt opphold i Toulouse reiste jeg til Sylvanès, og siden det har vi vært gode venner. Etter noen år begynte vi også å holde kurs sammen, både i Frankrike og i Skandinavia.

Jeg var en periode ansvarlig for utgivelser av hans musikk i Skandinavia, inntil hans forlag ble kjøpt opp av et større forlag. Han har også vært i Oslo flere ganger, og slik har han blitt venn av klosteret (Katarinahjemmet) også.

Fr. André Gouzes o.p. (t.h.) under et kurs i Sylvanes. Her sammen med fr. Reginald Blondeel o.p og sr. Ragnhild Marie Bjelland o.p.
Og nå utgis fr. André Gouzes kirkemusikk på norsk?

Noe liturgisk musikk komponert av fr. André Gouzes er allerede utgitt på norsk. Vi finner noe i Lov Herren, blant annet. En av messene hans er også utgitt. Det er allikevel første gang en bok som kun inneholder hans arbeider utgis i Norge.

Boken har tittelen Fra Kristi kors strømmer levende vann, og den kom for salg denne måneden. Det er en stor glede å kunne kjenne det ferdige eksemplaret i hendene, ikke minst fordi det ligger mange utfordringer bak verket.

Vi begynte arbeidet med utgivelsen for mange år siden. Fr. André Gouzes har utgitt rundt 5000 liturgiske verk av forskjellig lengde, og vi måtte gjøre et utvalg. Et av kriteriene vi brukte da vi valgte hva som skulle oversettes til norsk, var muligheten av å kunne oversette det til norsk, uten at selve notebildet ble for mye endret.

I begynnelsen var fr. Arnfinn Haram aktivt med i arbeidet. Det er han som har oversatt det meste av tekstmaterialet, sammen med meg. Det er ellers Heidi Øyma og jeg selv som har stått for det meste av strukturen og utvalget i denne utgivelsen. Wolfgang Plagge har skrevet forordet til boken. Det er også mange som har bidratt med korrekturlesing og annet. Det er jeg meget takknemlig for.

Men hvorfor et svensk forlag?

Det var vanskelig å finne et forlag i Norge som var villig til å utgi fr. André Gouzes kirkemusikk. Hvorfor er for meg et mysterium, men jeg antar det skyldes at vi i Norge ikke helt har forstått hvilken stor og betydningsfull kirkemusiker han er.  Det var først da sr. Sofie Hamring hos dominikanerinnene i Røgle/Sverige, foreslo et forlag der, at utgivelsen ble mulig. Jeg kontaktet forlaget hun foreslo, GAudete förlag, og de tok oppdraget. Og nå er boken her! GAudete förlag har forøvrig utgitt fr. André Gouzes kirkemusikk i svensk oversettelse også.

Bla i boken

Hvilke håp har du til denne boken?

Jeg håper den vil bli brukt! Ikke bare i katolske sammenhenger, men på tvers av kirkesamfunn. Dette er liturgi som er anvendelig i mange sammenhenger. Utvalget er gjort med tanke på bruk på tvers av konfesjonene. Dette er kirkemusikk av høy kvalitet. Boken er anbefalt av både Oslos katolske biskop, Bernt Eidsvig, og biskop Kari Veiteberg fra Den norske kirke.

Jeg håper mange vil skaffe seg denne boken, og gjøre seg kjent med fr. André Gouzes kirkemusikk. Det er virkelig verd det. Jeg mener personlig at enhver menighet bør ha et eksemplar tilgjengelig for bruk.


Hvor kan boken kjøpes?

Vi selger den i klosterbutikken på Katarinahjemmet. Utover det vil både St. Olav bokhandel og Bok & Media, selge den.
Boken selges for 200 kroner stykk, men kjøper man flere enn 10 bøker, får man de for 150 kroner stykk.

 


Kan du si litt om fr. André Gouzes bakgrunn?

Han kommer fra et område i Frankrike som heter Aveyron. Området består av flere, forholdsvis isolerte små bygder. Han vokste opp i en av disse bygdene. I nærheten var det en ruin av et cistercienserkloster. Denne klosterruinen skulle bety mye for André som gutt. Han var ofte der med bestefaren, da de gjette dyrene sammen. Mens dyrene beitet, lekte André prest i ruinen.

P. André Gouzes i Sylvanes (2004). Foto sr. Ragnhild Marie.

Senere ble André dominikaner, og som ung prest ba han provinsialen om tillatelse til å oppholde seg i denne ruinen over en viss periode. Han fikk tillatelse til dette, og bosatte seg i det eneste rommet som hadde vegger og tak. Der ba han sine tidebønner. I samråd med provinsialen, bygget han sakte men sikkert opp et kultursenter av denne ruinen. Dette er en bygd på et tredvetalls innbyggere. Kultursenteret skulle snart gi arbeidsplass for åtte av dem. Det sier litt om omfanget av hva han bygget opp.

Kultursenteret har ikke bare gitt arbeidsplasser. Det har blitt til en svært viktig arena for formidling av alle former for kirkekunst. Her avholdes det kurs, konserter og andre arrangementer. Det kommer årlig rundt 200 000 personer for å delta på kurs og workshops i Sylvanes. Jeg har selv vært der mange ganger, og møtt besøkende. Det er fantastisk å se hvordan personer, som ofte er fremmede for kirke og tro, finner sin plass her. Det er mange som begynner trosvandringen sin i ly av Sylvanes.


Sr. Ragnhild Marie valgt til styremedlem

Gjennom sitt klosterliv har sr. Ragnhild Marie hatt et stort engasjement for liturgien. Hun har ikke bare vært en viktig medspiller for fr. André Gouzes, men hun har hatt og har sete i flere liturgiske kommisjoner, nasjonalt og internasjonalt. Nylig fikk hun et nytt verv, da hun ble valgt til styremedlem i Societas Liturgica

Kunne du avslutningsvis si noe om organisasjonen Societas Liturgica?

Det er et økumenisk liturgisk nettverk, og er viktig med tanke på nettverksbygging på tvers av konfesjonene. Medlemmene er alle involvert i liturgi, enten akademisk, eller praktisk i sine respektive konfesjoner. Organisasjonen har rundt 250 medlemmer verden over, og møtes hver annet år. Under konferansen utveksles kunnskap innen liturgi. Dette gjøres ved at medlemmene selv holder foredrag om sine emner. Medlemmene utveksler også informasjon på sosiale medier, som mail og facebook, og slik kan medlemmene lettere holde seg oppdatert på for eksempel nye liturgiske utgivelser.

Og nå er du i styret?

Vi er tre stykker som ble valgt inn som nye medlemmer av styret. Vår oppgave vil være å planlegge neste konferanse, som skal avholdes i USA om to år. Det er nok andre oppgaver også, men siden dette nye vervet er nytt for meg, er jeg enda ikke fult ut oppdatert på hva arbeidet innebærer.


Vi gratulerer sr. Ragnhild både med bokutgivelsen og med sitt nye verv!

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail