Som Hellige Olav, så vi!

Onsdag 14. november dro tre av våre søstre til Ringerike.

Et viktig element for vårt klosterliv, er å ivareta god kunnskap innen kultur, historie og samtid i det samfunn hvor søstrene virker.  Dette understrekes også i våre konstitusjonene, hvor det fremheves ved en egen artikkel: For at de (søstrene) skal kunne ta opp de utfordringer de står overfor i Kirken og i samfunnet, er det uomgjengelig nødvendig at søstrene har god kjennskap til sin tid og sin kultur (Art 43, konstitusjonen for kongregasjonen Notre Dame de Grâce).

Opparbeidelse av kultur-, historie- og samfunnsforståelse er noe den enkelte søster vil forholde seg til gjennom hele livet.  Det var derfor ikke tilfeldig at sr. Ragnhild Marie inviterte vårt novisiat med på en kulturell rundreise på Ringerike.

Søstrene besøkte blant annet Bønsnes kirke. Denne kirken er etter sagnet oppført av selveste Olav den Hellige, og bærer også hans navn. Turen gikk så videre forbi Søsterkirkene på Gran. Begge middelalderkirker. Den eldste viet til Jomfru Maria, mens den noe yngre kirken er viet den Hellige Nikolai. Hønefoss ble også besøkt, og Hadeland glassverk.

Dette er den andre kulturreisen novisiatet gjør sammen med sr. Ragnhild Marie.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail