Kalt til å tjene

Det er stor fest og glede når en mann eller kvinne svarer ja til å vie livet til tjeneste for Kirken, og i dag var det en slik gledens dag.

kandidatur_web

For fredag 10. februar, under messen på Sta. Katarinahjemmet, mottok  Pham Cong Bang kandidaturet til det permanente diakonat.

Det var Biskop Bernt Eidsvig som feiret messen, og som mottok kandidaten. Seremonien fant sted under Oslo katolske bispedømmes studie- og informasjonsdag over det permanente diakonat.

Under informasjonsmøtet deltok kandidater som allerede er opptatt ved studiet, samt nye interesserte. Siden tjenesten gis gifte menn, var også deres koner til stede på møtet. Temaer som ble belyst er blant annet tidebønner, menighetspraksis og hvordan møte mennesker i sorg.

Som biskopens og prestenes medhjelper, skal den permanente diakon bistå i liturgi, i forkynnelsen av det glade budskap og i den karitative tjeneste for mennesker med særlig behov for omsorg.

Det er i de senere år ordinert flere permanente diakoner for bispedømmet, som bistår i lokale menigheter.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail