The Promise of Renewal

Ny bok i anledning Det annet vatikankonsil og dominikanerordenens 800-års jubileum, hvor Norge også er med!

renewal_2015_poster

Boken inneholder en rekke artikler og essays. Sr. Else-Britt Nilsen er en av bidragsyterne.

Boken er et resultat av en tre dagers konferanse i Toronto-Canada sommeren 2015.

41x8o5ffsal-_sx331_bo1204203200_Artikkelen skrevet av sr. Else-Britt omhandler dominikanerne i Norge og beskriver samarbeidet mellom dominikanerbrødre og søstre i oversettelsen av tidebønner fra latin til norsk, både tekstmessing og musikalsk. I bokens innledning heter det; The first section, entitled ‘Liturgy in Context,’ explores the Dominican influence on the implementation of Vatican II’s liturgical reforms. In ‘From Latin to Norwegian: ‘Inculturation’ in language and music? A Dominican Enterprise’, Else-Britt Nilsen examines the role Dominicans played in the reception of Sacrosanctum Concilium in the Norwegian church. Her reflections illustrate the concrete shape liturgical inculturationtook in Norway after the Council.

Boken har tittel; The promise of Renewal – Dominicans and Vatican II og kan kjøpes på bland annet amazon.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail