Sommerjobb 2024

Er du i aldersgruppen 15 til 17? Da kan det være vi har jobb for deg.

Vi søker nå arbeidstagere til sommerjobb i programmet ung i arbeid.

Ung i arbeid

Programmet unge i arbeid er for unge i alderen 13 til 19, og formålet er å gi nyttig arbeidserfaring til unge i aldersgruppen. De unge har et ansettelsesforhold, og lærer samtidig om viktige begreper og sider ved arbeidslivet. Alle unge får utstedt en attest etter endt arbeidsperiode.

Unge i arbeid er primært rettet mot unge i fare for utenforskap. Utenforskap kan ha mange årsaker: økonomisk, sosialt, annen sårbarhet av personlige eller familierettede årsaker. Andre søkere blir også vurdert i programmet.

Sommerjobb 2024

I sommerjobb 2024 vil to aldersgrupper få jobb: gruppen 13-14 (alle stillinger er besatt) og gruppen 15-17 (utlyses her).

Sommerjobben som utlyses er rettet mot unge i alderen 15-17, og er for perioden 24. juni til 12. juli 2024.

Arbeidet er fysisk krevende: storrengjøring, daglig renhold, enkle malejobber, hagearbeid med mer.

Kriterier sommerjobb 2024
 • alder 15-17
 • utholdende med et ønske om å arbeide og vilje til å utføre fysisk (tidvis tungt) arbeid
 • kan arbeide hele perioden
 • bosatt i Oslo kommune (søknader fra nabokommuner blir vurdert)
 • religiøs tilhørighet er ikke et kriterium, men som ved alle arbeidsforhold forventes det respekt for arbeidsgivers ståsted og vilje til å arbeide innenfor arbeidsgivers rammer. I denne sammenheng befinner arbeidsgiver seg innen en katolsk kristen ramme.
Spørsmål

Har du spørsmål til sommerjobben eller til kriteriene ovenfor kan du gjerne ta kontakt med sr. Ane-Elisabet på epost: ane.roer@katolsk.no.

Trenger du råd om å skrive søknad eller lage CV kan du også ta kontakt.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er tirsdag 10. april 2024

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju med personlig oppmøte i annen halvdel av april 2024.

Hvor mange som får sommerjobb 2024 avhenger av eventuelle tilskudd og donasjoner til lønnsmidler. Dette blir klart i løpet av mai 2024.

Søknad må inneholde
 • navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato
 • CV (all skolegang, kurs og arbeidserfaring. Også arbeidserfaring fra hjemmet og frivillig innsats)
 • to referanser (lærer, trener, tidligere arbeidsgiver, annen person som kjenner deg godt)
 • utfyllende svar på tre spørsmål:
 1.  Hvorfor ønsker du å arbeide på Sta. Katarinahjemmet?
 2.  Hvorfor er det viktig for deg å jobbe i sommerferien?
Hvor sendes søknad

Søknad sendes:

 • Sta. Katarinahjemmet, Gjørstads gate 9, 0367 Oslo. MERK SØKNAD: SOMMERJOBB 2024
 • Alternativt som vedlegg til epost: ane.roer@katolsk.no. MERK SØKNAD: SOMMERJOBB 2024

 


 

Programmet unge i arbeid trenger midler

Ønsker du å støtte et viktig program som gir unge viktig erfaring og en god start på voksenlivet?

Kontonummer: 1600 42 50749 eller VIPPS: 720997 (velg Unge i arbeid)

(Foto: sommerjobb 2023)


 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail