Ferdigattest og omvisning!

Da har vi fått ferdigattest og påbygget er enda mer vårt!

Og nå blir det blir omvisning 2. og 3. mars!

Blomster

Det var med et stort smil arkitekt er Katarzyna Lazzeri overrakte blomster til sr. Anne Bente Hadland (byggherre), da ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten ble gitt 15. februar 2024 (bildet over).

Og de har grunn til å smile, for sammen med Joakim Utne fra Utne prosjekt AS (byggeleder på vegne av søstrene) og hovedentreprenør Kr Stensrud & Søn AS ved Ståle Neuendorff, har de stått på i lang tid for å komme dit vi er i dag.


Omvisning

Lørdag 2. mars

 • Omvisning: 11.00-14.00

Søndag 3. mars

 • Kirkekaffe og omvisning: 12.00-14.00.

Inntekt for kirkekaffen går til Caritas fasteaksjon


Lang prosess

«Det har vært en lang prosess å komme dit vi er i dag,» smiler  sr. Anne Bente Hadland, og beskriver en prosess som begynte alt i 2014.

Starten på drømmen om et tilbygg var plassmangel. Søstrene manglet arbeidsrom. Det førte til en drøm om å bygge i hagen. Denne ideen ble etter hvert skrinlagt, og drømmen om tilbygget ble erstattet med drømmen om påbygget. Den nye drømmen var å bygge på en etasje på gamle klosterbygget fra 1936. Nye tegninger ble laget og rammetillatelse for påbygget ble godkjent i 2020.

Gleden over rammetillatelsen var kortvarig, for få dager senere stengte Norge ned på grunn av korona-pandemien. Prosjektet fikk dermed en brå stans, og ble ikke tatt opp igjen før høsten 2021. Så startet en lang periode med prosjektering. Fra høsten 2021 og hele veien til mars 2023 ble det gjort forberedelser, tilstandsrapporter ble skrevet, og vedlikeholdsplaner laget og endret.

Byggestart sto endelig i mars 2023, og i september samme år var påbygget fullført.

 

Ferdigattest

Men ferdigattesten lot vente på seg. Forklaringen er forholdsvis enkel. Med påbygget presset flere vedlikeholdsoppgaver på.  Vi fortsatte derfor arbeidet, men  andre steder i huset. Vedlikeholdsoppgaver ble utført, nye branndører innkjøpt og installert, og mye av det elektriske anlegget ble erstattet nedover i det gamle klosterbygget. Alt helt nødvendig vedlikeholdsarbeid, som ikke lenger kunne vente.

Men nå er vi i februar 2024 og ferdigattesten er gitt.

Ny grunnleggelse

«Det er nesten som en ny grunnleggelse,» uttrykte en av søstrene om vårt flunkende nye klosteretasje.

Og det er på mange vis akkurat det dette er – en ny grunnleggelse. For med påbygget vil både fellesskap, bønn og forkynnelse styrkes.

Her er fellesarealer for søstrene som aviskrok, kjøkken og takterrasse.

Aviskroken er det første man møter når man kommer opp i den nye etasjen. Foto: Katarinahjemmet

Blant fellesarealer finer vi også en romslig stue.  Det blir nok mange kommunitetsfester, spillkvelder og ikke minst sosialt samvær i disse lokalene i årene som kommer.

Stuen er romslig, med flere sittegrupper. Her er det lagt til rette for tilfeldige og mer organiserte møter mellom søstrene. Foto: Katarinahjemmet
Bønn og fordypning

Påbygget gir mer enn fellesarealer for søstrene, det gir også rom for tilbaketrukkethet i retrett og fordypning. Et rom er innredet som en liten ministue.  Her kan søstrene trekke seg tilbake for bønn og lesing.

Bønn og fordypning er åndedrettet i ethvert klosterliv, så også for oss. Et rom er reservert for retrett. Her kan søstrene trekke seg tilbake. Foto: Katarinahjemmet

Et annet rom er tilgjengelig for den som trenger ekstra skjerming under et spesielt krevende arbeid. Her vil nok flere søstre skrive artikler, bøker eller forberede et foredrag.

Studier, forskning og skrivearbeid er viktig innen den dominikanske tradisjon. Et eget rom er reservert for denne type arbeid. Foto: Katarinahjemmet
Ord og bilde

Bønnen, fordypelsen og felleslivet skal ende i forkynnelsen.  Og selv ikke forkynnelsen er glemt i oppføringen av påbygget. Her er lagt til rette for forkynnelse i både lyd og bilde. Ja, for her er et flunkende nytt lydstudio og et stort areal for kunstarbeid.

Forkynnelse er en av pilarene i Dominikanerordenen. Med lydstudioet legges det til rette for å nå ut med Ordet. Bildet er tatt under et møte for ordenssøstre 3. februar 2024. Lydstudioet gjorde stort inntrykk. Ansgar werk Sveits er sponsor for lydstudioet og har bidratt til utstyr. Det er sr. Dana Benedikta som har installert både utstyr og lydplater. På sikt vil søstrene blant annet produsere podkast i dette studioet. Foto: Katarinahjemmet
Et større område av ny etasje er satt av til kunstarbeider. Forkynnelse i kunst er en viktig uttrykksform i den dominikanske tradisjon. Foto: Katarinahjemmet

Sponsorer

Da søstrene besluttet å starte byggeprosessen i mars 2023, var det i tro på at Kristus ønsket å bygge.

Midlene var rett og slett for få, men troen tilstrekkelig. Ja, for her var det Kristus som bygget, og utover våren, sommeren og høsten meldte mange sponsorer seg, og svært mange privatpersoner bidro med gaver. Vi skylder alle en stor takk.

sr. Else-Britt er priorinne på Katarinahjemmet. Hun takker alle gavegivere for hjelp og støtte. Foto: Sta. Katarinahjemmet

Det har vært tre hovedsponsorer:

I tillegg har svært mange privatpersoner bidratt. Det har også menigheter, bispedømmer, klostre og organisasjoner fra inn og utland:

 • Sta. Katarina konvent (søstrenes kommunitet) – Oslo
 • Dominican sisters Nashville – USA
 • Maristbrødrene – Lillestrøm
 • St. Olav menighet – Trondheim
 • St. Josephsøstrene – Oslo
 • St. Magnus menighet – Lillestrøm
 • Lunden kloster – Oslo
 • Karmelittklosteret – Tromsø
 • Assosiation Nôtre Dame de Grace – Frankrike
 • Dominikanerinnene – Bodø
 • Mariakirken menighet – Stabekk
 • Søstrene av det hellige kors – Hønefoss
 • Tautra Mariakloster – Tautra
 • Forskjellige dominikanerinneklostre – Tyskland og Nederland
 • Tromsø katolske stift – Tromsø
 • Mariaforeningen – Oslo
 • St. Elisabethsøstrene – Oslo
 • Studentene på Katarinahjemmet
 • St. Svithun menighet – Stavanger
 • Kirkekaffe i St. Ansgar menighet – Kristiansand
 • Aid to the Church in Need – Tyskland
 • Ansgar Werk – Sveits (lydstudio)
 • Erkebispedømmet Köln – Tyskland
 • Erkebispedømmet München – Tyskland

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail