Dialog og samarbeid

De siste tre årene har vår bydel og STL Oslo invitert til dialogmøter.

Det er et initiativ vi setter pris på.

Samarbeid

STL står for samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Samarbeidsrådet er landsdekkende, men har også mer lokale dialoggrupper. Det er STL Oslo og bydel Frogner som har tatt initiativ til årlige samarbeidsmøter med tros- og livssynssamfunn i vår bydel. Bakgrunnen for invitasjonen er et ønske fra Bydelens side om samarbeid og bredere kjennskap til hvilke krefter bydelen ivaretar.

Beredskap og gjensidig hjelp

Møtene finner sted en gang årlig. I 2023 var beredskap i en krisesituasjon på programmet. Bydelen ønsket blant annet å kartlegge hvilke ressurser og muligheter tros- og livssynssamfunn i bydelen kunne stille i en gitt krisesituasjon. Samtidig informerte bydelen om rutiner rundt beredskap.

I år omhandlet dialogen hvordan bydel og tros- og livssynssamfunn kan stå sammen i ivaretagelsen av de svakeste i samfunnet. Både bydel og inviterte fortalte litt om hva som allerede gjøres i dag, før fokus ble lagt på hvordan man kan stå bedre sammen, styrke hverandre og yte hverandre gjensidig hjelp overfor de svakest stilte.

Gjensidighet

Dessverre var det ikke veldig mange tros- og livssynssamfunn som møtte frem i år, men de som kom var på sin side både ivrige og positive. Det var et unikt ønske hos alle om samarbeid for å kunne nå ut til og hjelpe de svakeste blant oss.

De som var til stede, foruten STL Oslo og bydelens representanter, var:

En del av nabolaget

Som våre lesere vet, er ikke Katarinahjemmet en menighet i bydelen, men et kloster.

Aktiviteten og tilstedeværelsen i nærmiljøet har allikevel likhetstrekk til en menighet. Her har vi et levende bønneliv,  vi er et møtested for alle aldersgrupper, har en rekke aktiviteter og er ellers en kristen tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Som en av våre muslimske naboer utrykker det, så er vi Kirken, stedet de kan komme til når noe oppstår.

Det betyr derfor mye for oss å bli innkalt til slikt samarbeid med bydelen. Det gir mulighet til økumenisk samarbeid og vennskap på tvers av tros- og livssynssamfunn, samtidig som det forsterker vår mulighet til å kunne bidra der vi er. I det samfunnet vi er plantet for å være til stede. Takk til STL Oslo og Bydelen for denne muligheten.


Foto: Bydel Frogner

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail