I mål!

Torsdag 14. september, festen for korsets opphøyelse, ble en dobbelt festdag på Katarinahjemmet.

Da ble nybygget overlevert, som det heter på byggespråket.


Artikkelen er bygget på et intervju med sr. Anne Bente Hadland, som også er søstrenes representant som byggherre. Ellers er Joakim Utne fra Utne prosjekt AS byggeleder på vegne av søstrene, Arkitekt er Katarzyna Lazzeri fra Proper Consult og hovedentreprenør er Kr Stensrud & Søn AS ved Ståle Neuendorff. Bildet over fra ferdig befaringen 14. september 2023: til høyre arkitekt, hovedentreprenør og byggeleder. Til venstre underentreprenører med ansvar for forskjellige arbeidsområder. Foto: Katarinahjemmet


Sr. Anne Bente, er arbeidet med påbygget i rute?

Da vi snakket med entreprenøren, Kr. Stensrud & Sønn, i februar/mars i år, sa de at arbeidet med påbygget ville ta seks måneder. De regnet med overlevering i midten av september.

Jeg selv regnet med 8-10 måneder. Jeg hadde aldri trodd vi skulle være i land på dagen. Men det er vi altså, og vi er til og med innenfor budsjettet!

Kan du dele noen ord om etasjen?

Ja! Gleden er stor over de nye lokalene som ligger lyse, romslige og innbydende på toppen av gamlebygget.

Her er arbeidsrom, kontorer, lydstudio, kjøkken og en stue for søstrene.

Og takterrasse! Takterrasse hadde vi jo tidligere også, men det blåste fra alle kanter, så den var ikke veldig mye brukt. Nå er vi beskyttet fra tre kanter og alle gleder seg til tid der ute.

Blir det innflytting nå?

Ja, og nei – vi begynner etter hvert å flytte opp gjenstander som står lagret rundt omkring i huset, men vi må vente på ferdigtillatelse og brukstillatelse før vi kan ta ny etasje i bruk. Brukstillatelsen kan ta tid, for siden vi bygger nytt på gammelt, må hele huset oppgraderes hva brannsikkerhet angår.

Selv om påbygget etasje er «overlevert», vil det ta tid før det kan tas i bruk. Her under ferdig befaring av overflater 14. september 2023. Foto: Katarinahjemmet

Så arbeidene fortsetter. Vi har bestilt 15 nye branndører som skal monteres nedover i etasjene, og vi skal også ha håndløpere i trappen helt ned til kapellet. Så det gjenstår en del før vi kan ta det i bruk.

Så arbeidene fortsetter?

Ja, vi fortsetter med nødvendig vedlikehold. Foruten branndørene, står det elektriske anlegget for tur, og på sikt også rørene. Men det tar vi litt etter litt i årene som kommer. Uteområdene trenger også en overhaling etter byggeprosessen.

Men akkurat nå er jeg bare veldig, veldig glad for at påbygget er i havn, og at arbeidene har gått så greit.

Påbygget etasje vil gi søstrene bedre muligheter til å ivareta klosterlivet og fellesskapet. I etasjen blir det fellesområder for søstrene og arbeidsværelser til fremme for apostolatet. Her viser sr. Dana frem blyglassvinduet som vil skille den delen av påbygget etasje som er for hvile og fellesliv og den delen som er avsatt for arbeid og forkynnelse. Foto: Sta. Katarinahjemmet
Hva er det beste med påbygget slik du ser det?

At vi får en større privat sone rundt søstrenes liv. En klausur, om du vil.

I motsetning til våre søstre på Lunden, er ikke vi pålagt å ha klausur, men det er sterkt ønskelig! Vi hadde det da jeg kom hit i 1985, men så ble den gradvis perforert, og til slutt var det ingenting igjen. I dag er vi som fellesskap enda mer spredt enn vi var da jeg begynte her – på grunn av søstrenes ulike oppgaver – da er det veldig viktig å gi rom for fellesskapet igjen, også rent fysisk og materielt.

Takk til givere

Helt til slutt vil vi nok en gang takke alle som har hjulpet oss med gaver til byggingen. Gud velsigne dere!

 


Byggeprosessen har vært mulig takket være svært mange private givere, men også klostre og bispedømmer i inn- og utland og fra flere menigheter i Norge.

Hovedsponsorene er: 

Association Notre Dame de Grace – Frankrike

Fondation des Monastere – Frankrike

Bonifatiuswerk der deutschen katholiken – Tyskland

Erkebispedømmet Køln – Tyskland

Oslo katolske bispedømme – Norge

Aid to the Church in Need

Prosjektet trenger fortsatt støtte. 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail