Norge til Portugal

Når Paven inviterer til Verdensungdomsdagene, reiser også unge fra Norge på pilegrimstur.

Verdens største?

Verdensungdomsdagene er verd å få med seg. Det er kanskje en av verdens største pilegrimsturer for ungdom og unge voksne. Paven er initiativtager og den som inviterer, mens den katolske kirke i et nøye utpekt land står som verdskap. Og i år er landet Portugal. Der står de nå klare for å ta imot unge fra hele verden! Også fra Norge.

Mange fra Norge

Og fra Norge kommer det mange pilegrimer, tatt i betraktning at unge katolikker her til lands lever i en minoritetskirkehverdag. Stolte kan vi allikevel skilte med rundt 180 pilegrimer. De reiser fra Norge til Lisboa i juli og august, for der å delta på verdensungdomsdagene. Pilegrimene reiser i forskjellige reisefølger, og størrelsen på følgene er noe forskjellig.

Norges unge katolikker

Brorparten av pilegrimene, på nesten 150 unge, reiser med Norges unge katolikker (NUK). De kommer fra hele landet, og drar fra Gardermoen i to puljer. Første avgang var søndag 23. juli, mens andre pulje kommer etter med rutefly mandag 24. juli. De har med seg flagg, små gaver og svært godt humør. For dette blir ikke bare gøy, men en unik opplevelse av å være del av en større sammenheng. En verdenskirke.

Delegasjon fra Katarinahjemmet

Også fra Katarinahjemmet er det pilegrimer. Mens fem reiser med Norges unge katolikker, reiser tre andre med den neokatakumenale vei.

Bildet over viser noen av Katarinahjemmets NUK-pilegrimer. Bilde ble tatt da første NUK-pulje gjorde seg klar for avgang søndag 23. juli.

Forberedelser

Norges unge katolikker har fokusert på forberedelser før reisen. De fleste pilegrimene har derfor møtt noen av de andre pilegrimene og blitt litt kjent med dem. De har også bedt sammen og lært noe om landet de skal besøke.

Fatima

En av pilegrimene fra Katarinahjemmet forteller at hun har fokusert på Fatima i forberedelsene. «Denne pilegrimsturen til Portugal og da spesielt Fatima har krevd en forberedelsestid for meg,» forteller hun, og legger til at hun ønsket å vite mer om hvilken signifikans Fatima har som pilegrimsmål. «Så jeg har lest historien til Lucia og det jeg tar med meg fra forberedelsestiden er offer, og tillit til at jeg kan overgi dette til Gud og Vår Mors forbønn.»

Fatima er et av Europas fremste pilegrimsmål, og selv om Fatima ikke er målet for Verdensungdomsdagene, åpner Norges unge katolikker sin pilegrimstur med en avstikker dit.

Besøk i liten menighet

Verdensungdomsdagene er delt i to deler. Noen pilegrimer er med begge uker og noen bare en.

Gruppen fra Norges unge katolikker, skal være med på hele arrangementet. Første uken skal de være gjester i en liten menighet i Abrantes. Denne delen er en kulturutvekslingsuke og en anledning til å lære om verdskapslandet. Det skal smakes mat, lyttes til språk, historiske perler skal besøkes, sosialt engasjement utprøves.

Lisboa

Hovedøyeblikket er allikevel siste dag da den lokale biskop samler både egen ungdom og besøkende ungdom til messefeiring og velsignelse før avgang til Lisboa.

Og det er i Lisboa Verdensungdomsdagene finner sted. Hit kommer unge fra alle verdens hjørner, for å tilbringe tid sammen i bønn, refleksjon, dans og musikk. Det er en uke for både alvor og moro.

Tid for katekese blir det også, og er man heldig å ha med egen biskop, blir den på eget språk også. Norge er heldig. De har med hele to biskoper, for her skal både biskop Erik Varden av Trondheim og biskop Bernt Eidsvig av Oslo være med.

Høydepunktet er nok allikevel paven. Han inviterer pilegrimene på vandring. En vandring som ender med felles aftenbønn. Etter bønnen drar paven til sin innlosjering, mens rundt en million unge blir igjen og sover for åpen himmel. Alt i fred og fordragelighet. Så dagen etter er paven tilbake, og det store øyeblikket er der. Messefeiring og eukaristi.

God pilegrimstur

Vi ønsker alle pilegrimene en god reise. Må Gud velsigne deres vei.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail