St. Hallvard – en annerledes martyr

Vi feirer i dag, 15. mai, den hellige Hallvard.

Den unge mannen fra Lier ved Drammen som gikk i døden for å beskytte en gravid fattigkvinnes liv.


Tekst av sr. Anne Bente Hadland. Teksten ble først publisert på hennes blogg, Ave Crux Spes Unica, under tittellen En annen martyr


Hallvard skulle ro over fjorden da denne kvinnen ba om å få følge med ham. Hun ble forfulgt av menn som ville drepe henne fordi de mente hun hadde stjålet fra dem. Hallvard prøver å forsvare henne, han sier han vil betale henne ut om hun er skyldig, og ber dem spare hennes og det ufødte barnets liv. Men han blir drept, og det blir hun også. For å skjule drapet av Hallvard, senker de ham i Drammensfjorden festet til en møllestein. Men liket av ham flyter likevel opp. Det blir brakt på land, og det fortelles om undere som skjer ved hans grav. Hallvard døde i 1043. Han blir æret som martyr og helgen. Hans legeme ble overført til Mariakirken i Oslo, og senere flyttet til Hallvardskatedralen da denne sto ferdig. I likhet med Olav den hellige, vet vi heller ikke hvor Hallvards jordiske levninger ble av etter reformasjonen. Reformasjonen ville ha slutt på pilegrimsferder og annen katolsk trospraksis, og fjerning av de helliges graver var et vesentlig element her. Mer om Hallvards liv på katolsk no.: her og her.

På mange måter kan Hallvard stå som eksempel på den nye tids idealer, hvor den som gir sitt liv, vinner det, hvor offeret seirer, og hvor også det svake livet, det ufødte livet har verdi. Kristendommen satte mange av det gamle ættesamfunnets idealer på hodet. Sånn sett kan Hallvard også stå som et eksempel på de nye kristne idealene som langsomt vinner frem i Norge.

Ganske nylig besøkte jeg området han vokste opp i – Huseby gård i Lier – sammen med et filmteam som forbereder en TV-serie med kristenretten som tema. Denne serien, som er myntet på ungdom, ønsker å rette søkelyset på konsekvensene kristningen hadde for utviklingen av Norge. Serien er finansiert av Bjørgvin bispedømme og produseres av TVInter og Tro og medier. Avisen Dagen skriver om den her (betalings tjeneste). Selv var jeg med for å snakke nettopp om den hellige Hallvard, om hans historie, hans aktualitet og om ham som et eksempel på den nye tid som springer ut av kristningen.

Sr. Anne Bente under intervjuet på Huseby gård i Lier. Foto: filmteam

I 2024 feires tusenårsjubileet for kristenretten på Moster. Nettstedet moster2024.no inneholder mye bakgrunnsstoff. Her vil jeg bare rette oppmerksomheten mot professor Jørn Øyrehagens Sundes bidrag: Frå makt til rett – Kristenretten på Moster frå 1024.


Foto øverst: ved kilden. Foto: filmteam


Støtt søstrenes viktige arbeid.
Givertjeneste (gaver fra Norge)
Donation service (donations from all countries)
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail