Stor innsats for Katarinahjemmet

På bare en uke flere innsamlingsaksjoner for Katarinahjemmet!

Og det med kollekt, lotteri og kakesalg.

Oppstart med kollekt

Først ble sr. Katarina invitert til St. Svithun menighet i Stavanger. Der holdt hun foredrag ved katolsk forum, med temaet «Hvor vitenskapen og troen møtes».

En stund før den aktuelle dagen for hennes foredrag, ble sr. Katarina invitert til å være med menigheten hele den aktuelle helgen (og ikke bare til katolsk forum). Menigheten ønsket nemlig å høre mer om byggeprosjektet på Katarinahjemmet.

Sr. Katarina deltok derfor i de messene hun kunne, og ga en kort beskrivelse av byggeprosjektet i hver messe. Menigheten holdt så en kollekt for Katarinahjemmet og byggeprosjektet.

Lodd for bygg

Tradisjonen tro kom Mariaforeningen i Oslo (katolsk kvinneforening) til Katarinahjemmet den første tirsdagen i mai.

Først var det messefeiring i vårt kapell. Det var p. Arne Fjell fra St. Dominikus kloster som var hovedcelebrant.

Mariaforeningen hadde blant annet messe i kapellet på Katarinahjemmet. Foto: C.H. privat

Etter messen gikk alle – inkludert søstrene – til spisesalen. Der var det tid for mat og hyggelig samvær, til stor glede for både kvinnene i Mariaforeningen og for søstrene på Katarinahjemmet.

Det ble – også tradisjonen tro – tid for loddsalg. Som alltid var det like mange, om ikke flere premier, enn det var personer i rommet. Til søstrenes store overraskelse og glede, gikk overskuddet dette året til Katarinahjemmets byggefond.

Studentene stilte opp

Så kom lørdagen, og det var markedsdag i Bogstadveien. Det ga anledning til en spontan innsamlingsaksjon, arrangert av vårt Studenthjem. Katarinahjemmet har et studenthjem med rundt 20 studenter i universiteter og videregående skole.

De som passerte Katarinahjemmet på veien til markedet i Bogstadveien, kunne denne dagen møte noen av våre studenter, kjøpe kaffe og kaker for en billig penge og slå av en prat.

Studentene var litt skuffet over salget, men humøret var på topp og innsatsen god.

Takk

Påbygget på Katarinahjemmet reises ved hjelp av egenkapital, lån og donasjoner fra mange gavegivere i inn og utland- private givere, klostre, menigheter/bispedømmer, og organisasjoner.

Vi takker alle for store og små bidrag.


Vil du støtte byggeprosjektet?

Det er fortsatt behov for mye penger til prosjektet. Alle bidrag tas i mot med stor takk. Små som store.

Gaver kan overføres Det Dominikanske Hjem, Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo: kontonummer: 6029 05 03623 eller med VIPPS: 720997 (merk med Byggefond)

Ønskes det heller å gi et bidrag til søstrenes virke på Katarinahjemmet, se gjerne vår side om givertjeneste:

Det er også til stor hjelp om informasjon om vår givertjeneste spres videre.

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail