For menneskets frelses skyld

Hva gjør vi når Kirken feiler i den grad at det berører den enkeltes tro?

Vi må forkynne! Rope ut med Den hellige Katarina av Siena. Trygle mennesket om å vende om og ta ansvar!

Dette var av de ting som ble belyst da Katarinahjemmets gruppe for unge voksne, UngOP, var samlet for høstens refleksjonsdag lørdag 9. november.

Det var sr. Anne Bente Hadland som ledet refleksjonsdagen, og tema var forkynnelse i lys av Den hellige Katarina av Siena. Først lå fokus på Den hellige Katarina av Sienas liv og virke, med utgangspunkt i vanskeligheter hun møtte i sitt eget liv. Det være seg i Kirken, familien eller i verden.

Deretter ble fokus flyttet til vår egen samtid og vårt eget ansvar og kall i Kirken. Her sto personlig omvendelse sentralt. For ønsker vi å se Kirken gjenreist og vasket for synd, nytter det ikke å begynne med den andres synder. Vi må alltid begynne med oss selv. I dette ligger en oppfordring til å ta troen på radikalt alvor. Det handler om å si Ja til Gud, og slik kaste seg inn i en kamp for å bli den helgenen Gud har skapt oss til å være.

Med utgangspunkt i menneskets kall til å ta troen på radikalt alvor, ble også fokusert på bønn og bibelfordypning. Dagen ble deretter avsluttet med sakramentstilbedelese i kapellet.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail