Retrett i Gramond

Vårt oppdrag er å forkynne Evangeliet og budskapet om barmhjertighet til verden. 

Dette krever vilje til egen refleksjon og bønn, for det er fra vår egen kontemplasjon og gudsnærhet, budskapet skal strømme. Jevnlige retretter er derfor en del av vårt liv som ordenssøstre, og det førte to av våre søstre helt til Frankrike, hvor de deltok på en preket retrett. Det var sr. Marthe Ngygen og sr. Mette Andrésen som deltok, og her uttaler de seg om retretten.

Et tyvetalls søstre

Et tyvetalls ordenssøstre – dominikanerinner fra flere kongregasjoner samt fire fransiskanerinner – var samlet i Aveyron i Frankrike fra 6.-13. august 2019 for å reflektere over hva klosterlivet hadde betydd for dem, på godt og mindre godt, siden de trådte inn, de fleste med lang fartstid.

Refleksjon rundt fellesskapet

Dominikanerpater Philippe Jeannin, som ledet retretten, kom med konkrete eksempler på hvordan det er å leve sammen i kommuniteter der gleder, men også skuffelser, kommer til uttrykk.

Ideelt sett burde ordenslivet hjelpe hvert enkelt medlem til å utvikle seg, til å modnes og finne sin plass i helheten og, ikke minst, til å bidra til å berike fellesskapet med sine egenskaper og nådegaver. Som alt samliv forøvrig kreves det åpenhet og tillit samt evne til å håndtere eventuelle frustrasjoner. Men vi trenger hverandre også ved å være forskjellige. Alle har vi avgitt våre løfter om troskap og svart på å følge Kristus i liv og gjerning. Og som Sankt Dominikus, er vi kalt til å forkynne Evangeliet og budskapet om barmhjertighet til den verden vi lever i og bærer ansvar for.

Utgangspunkt i tidebønnen og eukaristifeiringen

Foredragene tok utgangspunkt i tidebønnenes daglige tekster og i eukaristifeiringen som dagens høydepunkt.

Liturgien ble forberedt av søstrene selv. Ellers var det god tid til stillhet og utforsking av det vakre landskapet for dem som ønsket det.

Beriket av fellesskapet

Sr. Marthe og jeg selv som kom helt fra Norge, ble godt mottatt i gruppen der de fleste kjente hverandre fra før, og vi reiste hjem, beriket av fellesskapet vi fikk oppleve denne uken.

Tekst sr. Mette Andrésen, Foto sr. Marthe Nguyen

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail