Softis, kirke og festningsvoller!

Halden er verd et besøk!

Dette fikk volontørene ved Sta. Katarinahjemmet erfare, da de, sammen med sr. Ane-Elisabet, tok turen dit siste søndag i mars.

Den hellige Peters katolske menighet

Dagen begynte med høymesse i Den hellige Peters katolske menighet i byen. Denne menigheten har aldri vært spesielt stor i antall, og teller i dag rundt 700 medlemmer.

Kirken på side er en av de første katolske kirker bygget i Norge etter reformasjonen. Den sto ferdig i 1877, kun få år etter at St. Olav domkirke i Oslo og St. Paul kirke i Bergen, men ble ikke konsekrert før i juni 2018. Kirken er tegnet av nederlandske Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers, en arkitekt mer kjent for bygninger som Sentralbanestasjonen og Riksmuseet i Amsterdam.

Velkomst og omvisning

Gruppen fra Sta. Katarinahjemmet ble tatt vel imot, både av sogneprest Roman Kunkel og menigheten. Det ble gitt en grundig omvisning og gjennomgang av kirkens historie. Spesielt inntrykk gjorde de flotte treskulpturene som var ført opp flere steder i kirkerommet. Skulpturene hadde en noe sørgelig opprinnelse. De ble innført fra Nederland i 1949, men var laget noen år tidligere (under annen verdenskrig), av krigsfanger fra en fangeleir i Nederland, hvor også sognepresten hadde vært.

Fra omvisningen. Bak til høyere skimtes to av flere statuer laget i en fangeleir i Nederland under annen verdenskrig. Foto: Katarinahjemmet

Også glassmaleriene kom på plass i tiden etter annen verdenskrig. Likesom skulpturene har de sin opprinnelse fra Nederland. De dekorerte en kirke der, som dessverre ble ødelagt. Kun noen av glassmaleriene var intakte. Disse, nitten i tallet, ble ført til Halden og St. Peter kirke. De dekorerer i dag veggene i kirken, og er verd et besøk.

Noen av glassmaleriene i St. Peter kirke i Halden. De var opprinnelig i en kirke i Nederland.
Behov for kateketer

Under kirkekaffen ble det tid for en prat med menighetsrådets leder. Hun informerte om katekesen i menigheten. Menigheten har familiekatekese, hvor foreldre er til stede sammen med barna sine. Slik kan foreldrene lettere følge opp katekesen, og gjøre det barna lærer til levd liv.

Menighetsrådets leder fortalte volontørene om katekesen. Hun påpekte spesielt behovet for yngre kateketer for konfirmanter i menigheten. Menigheten har rundt 15 konfirmanter. 

Menighetsrådets leder var allikevel bekymret med hensyn til kateketmangel, og da spesielt for konfirmantgruppen fra høsten av. Hun navngav et behov for kateketer, og da gjerne yngre studenter med pedagogisk kompetanse. Er du denne kateketen, ta gjerne kontakt med menighetsrådets leder i Den hellige Peters menighet i Halden.

Fredriksten festning

Etter menighetsbesøket var det tid for litt norsk historie. Turen gikk derfor naturlig til Fredriksten festning. Festingen, som bærer navn etter den dansk-norske kongen Fredrik III (1609-1670), er av de viktigste festingsverk i Norge. Festingen var under beleiring flere ganger gjennom historien. Her falt blant annet kong Karl den XII (1718).

Lang tid ble benyttet til å utforske Fredriksten festning. Her er gruppen oppe på en av festningsvollene. Foto: Katarinahjemmet

Festningen er vel bevart, og imponerte de tilreisende. Det ble anledning til å utforske mange spennende kriker og kroker. Festningsvoller ble klatret og rom i festningsmuren besøkt. Utsikten var formidabel. Til stor jubel ble også festningens gapestokk tatt i bruk.

Gapestokken ble utprøvet. Foto: Katarinahjemmet
Softis på Råde

Etter en lang vinter, er det naturlig å ønske våren velkommen med en is. Det ble avgjort at denne isen skulle være en softis, som skulle nytes i løpet av reisen tilbake til Oslo.

Dessverre, eller kanskje til alt hell, fantes ikke softis der bilen stanset. Men da det ble da opplyst at softis fantes på Råde, ble det spontant besluttet å ta turen dit. Og, det var det virkelig vel verd å gjøre! På Råde var det ikke bare softis, men også strø i alle mulige farger. Og slik ble våren innviet!

Softisen på Råde er verd avstikkeren!

Takk til Den hellige Peters menighet i Halden!

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail