Sr. Else Marie Norland – 90 år

EM barn-200x1434. november 2015 fyller sr. Else Marie Norland 90 år! Hun er vår eldste søster i Norge.

Else Norland ble født i Harstad 4. november 1925. Familien flyttet til Trondheim, og så til Bodø i 1937 hvor hun avsluttet folkeskolen.

Krigsårene tilbragte hun i Bodø, hvor hun erfarte at hjembyen ble lagt i ruiner, samtidig som befolkningen økte til mer enn det dobbelte, på grunn av soldater og krigsfanger.

Tross krigsår fullførte hun realskoleeksamen ved Bodø off. h. sEM_syrallmennskole i 1942. Mot slutten av krigen flyttet hun til Oslo for å utdanne seg videre i søm og motetegning ved Kunst- og håndverkskolen. Hun ble mester i faget, noe som senere skulle komme til nytte i klosterlivet, hvor hun blant annet tegnet søstrenes nye «mer moderne» drakt rundt 1969. Det er samme draktmønster som søstrene fortsatt benytter i sine drakter.

Else Norland kom ved en tilfeldighet til Sta. Katarinahjemmet i 1945. Hun hadde ikke noe sted å bo, og Sta. Katarinahjemmet sto på listen over pensjonater. Søstrene forbarmet seg over henne og ga henne losji for fjorten dager. Med noen opphold skulle disse fjorten dagene bli til et helt liv.

Mot slutten av 1948 begynte Else Norland å fordype seg i katolsk tro og lære. Hun leste med sr. Mary Reginald og fr. Vanneufville. Året etter konverterte hun til den katolske kirke. Hun selv sier «Jeg fant ut at jeg har visst alltid vært katolikk!».

I 1951 flytter hun midlertidig tilbake til Bodø. I krøniken for Sankt Eysteins sokn i Bodø kan man lese om henne:

”Den 18. november (1951) fikk menigheten en midlertidig tilvekst ved at frk. Norland (datter til samferdselskonsulent Andreas Norland) kom hjem fra Oslo. Da fikk presten regelmessig hver dag to katolikker som overvar den hl. Messe: frk. Norland og en av Sivertsens som kom hver på sin tur. Det virket i det hele tatt meget oppmuntrende for menigheten at hun var med i menighetslivet. Hun hjalp til hvor det var mulig…også med oppsetningen av julekrybben og med forberedelsene til juletrefesten…(som ble holdt den 30. Des.) meget vellykket. Broren til frk. Norland, Ove, opptrådte som julenisse og gledet barna med gavene…”.

sEM_gammel_draktMen tiden i Bodø ble kort. I 1952 går Else Norland i kloster. Hun har sitt
novisiat i Frankrike og får navnet sr. Else Marie. 2. mai 1954 avlegger hun sine første løfter. Hun returnerer så til Norge 31. oktober 1957 etter fem år i Frankrike. Året etter tar hun Håndverksbrevet i kjole- og draktsøm i Oslo. Hun avlegger sine evige løfter i kapellet på Sta. Katarinahjemmet 30. april 1958 sammen med sr. Marie Kristin (Sigrid Steen) og sr. Ingrid Marie (Liv Due Robak).

I 1969 åpner Sta. Katarinahjemmet en filial i Trondheim. Sr. Else Marie er en av søstrene som blir del av en kommunitet som skal leve «blant folk». Sammen med blant annet sr. Marie Louise Pettersen opprettes en liten kommunitet – «Nonnan på Angeltrøa».  Denne kommuniteten ble lagt ned i 1976.

I 1974 fullfører sr. Else Marie Statens kurs for internatpersonale – etter bl.a. å ha utført praksis i Tunga kretsfengsel. (Utdannelsen svarer til 1. år ved den 2-årige utdanningen for barnevernspedagoger). Året etter fullførte hun utdanning som barnevernspedagog (v. Norges kommunal- og sosialskole).

Sr. Else Marie har hatt mange verv i sin tid i klosterlivet. Fra 1976-1982 var hun priorinne på Sta. Katarinahjemmet. Hun har ellers hatt ansvar for hage, kjøkken, syke, søm, ansatte, vaskeri med mer. I en periode arbeidet hun ved Blindeskolen.

sEM_ikonSr. Else Marie viet tidlig tid til ikoner. Hun begynte med å klistre ikonbilder på treplater, men avanserte senere til ikonmaler. Alteret i vårt kapell er smykket med hennes ikoner og likeså vårt refektorum. Hun har også malt korsveien i St. Laurentius kirke i Drammen. Et av hennes siste bidrag er en St. Olav antemensale malt for den nye St. Olav domkirke i Trondheim.

I Aftenposten 23/12-1994 (Maler evangeliet- Bilder skal spre evangeliet) sier sr. Else Marie:

”Jeg sitter her og maler. Når jeg står fast ber jeg en bønn foran ikonet og så går alt så mye lettere igjen. Det er godt å kunne se på noe når man ber. Da føler jeg meg som et redskap som bringer budskapet videre.”

 

sEM_sommerVi gratulerer sr Else Marie med 90 års dagen og takker for mange års god innsats!

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail