I august åpner vi!

Første august åpnes det opp på Katarinahjemmet, og alle ansatte er ventet tilbake på jobb.

Da har vi holdt stengt siden 12. mars grunnet korona-pandemin.

Ble stengt

Da Sta. Katarinahjemmet ble stengt av bydelslegen, var det mistanke om smitte hos en av husets faste beboere som var grunnen. Gjestehus og utleie av møtelokaler ble stengt umiddelbart og ansatte ble sendt hjem. Søstre og studenter ble samtidig satt i streng karantene. Takket være gode venner av huset, var det mulig å gjøre små innkjøp i denne tiden, mens søstre og volontører sørget for daglig drift inne i huset.

Dette var helt i begynnelsen av koronautbruddet i Norge, og kunnskapen om pandemien var ikke stor. Det skulle snart vise seg at den ulykkelige beboeren slett ikke var smittet, og den strenge karantenen ble opphevet.  Det var allikevel ikke mulig å åpne gjestevirksomheten igjen. Dette skyldtes både bortfall av kundegruppen, og beskyttelse av husets faste beboere, hvor av flere er i faresonen.

Gjestevirksomheten åpner igjen

Med lukket gjestevirksomhet, falt det meste av Sta. Katarinahjemmets inntektsgrunnlag bort. Det ble nødvendig å permittere ansatte. Takket være svært mange givere, har vi allikevel klart oss gjennom disse månedene, og også hatt mulighet til å gjøre investeringer som er helt nødvendige for en gjenåpning. Blant annet er det kjøpt inn arbeidstøy til ansatte, smittevernskjermer for resepsjonen, og antibac-dispensere. Vi takker alle som har bidratt, så vi kan fortsette det viktige arbeidet klosteret gjør i Norge.

Arbeidstøy har blitt en ny standard på Sta. Katarinahjemmet. Her er volontørene under utprøvingen. Foto: Sta. Katarinahjemmet

«Jeg er veldig glad for at vi endelig kan åpne gjestehuset igjen», sier sr. Ragnhild Marie, som er ansvarlig for gjestevirksomheten. Hun forteller at det, den siste tiden, har kommet flere forespørsler, men at behovet for smittevern har gjort det vanskelig å åpne tidligere enn i august.

Men nå skal altså gjestevirksomheten åpne opp igjen.

Sta. Katarinahjemmet er et kloster. Klosteret drivet et studenthjem, et gjestehus og leier ut et møtelokale. Mens studenthjemmet forble åpnet, måtte søstrene stenge gjestehuset og møtelokale grunnet bekjempelse av korona. Nå åpnes det igjen. Foto: Sta. Katarinahjemmet
Nye regler

Koronapandemien har ført med seg nye rutiner og regler over hele verden, og Sta. Katarinahjemmet er ikke noe unntak. Vi har lagt til rette for hyppigere vask av kontaktflater i områder hvor mange ferdes, og besøksrom er begrenset til få områder av huset.

Gjester vil også måtte følge visse reglene. I inngangspartiet er det vask, og alle blir oppfordret til å vaske hender, som det første man gjør hver gang man kommer inn i huset. Det oppfordres også til håndvask før man tar i bruk fellesarealer.

Gjester som har symptomer på luftveisinfeksjon, kan ikke bo på Katarinahjemmet. Det gis gratis avbestilling for de som blir syke eller har symptomer. Sta. Katarinahjemmet er ikke egnet for karantene, og er man underlagt karantene eller isolasjon, skal man ikke komme.

Ved et eventuelt smitteutbrudd, må vi i samarbeid med lokale helsemyndigheter og bidra i smittesporing. Dette medfører at informasjon om gjester i gjestehus eller møtelokale blir oppbevart i ti dager etter besøket avsluttes. Også informasjon om gjester på dagsbesøk, blir oppbevart i ti dager, av samme grunn.

Begrenset tilgang til oppholdsrom

Det er fortsatt usikkert hvor stort omfang av huset gjester og grupper vil få tilgang til. «Hensynet til faste beboere, vil veie tungt,» forteller smittevernansvarlig søster, «samt hvilke resurser vi har til jevnlig rengjøring av de aktuelle rom».

Hensyn til fastboende og mulighet for utvidet renhold av større arealer, vil legge en begrensning for hvilke deler av huset gjester vil få tilgang til. Gjester på Katarinahjemmet har vanligvis tilgang til bibliotek, kapell og flere oppholdsrom. Fra august vil gjester fortsatt ha tilgang til kapell, men det er usikkert hvor mye av huset forøvrig som vil være åpent for gjestevirksomheten.

Gjester i gjestehus og møtelokale vil fortsatt ha tilgang til kapellet. Foto: Sta. Katarinahjemmet
Ikke matservering

Det er per i dag ikke lov å servere mat fra bufeet i Norge, slik vi gjør på Sta. Katarinahjemmet. Vi har derfor ikke mulighet til å servere mat til gjester i gjestehuset. Vi oppfordrer våre gjester til å benytte et av de mange spisesteder som finnes i området rundt oss.

Det vil også være kjøleskap og mikrobølgeovn i et minikjøkken i sovefløyen. På hvert rom er det en vannkoker.

Suppelunsj for grupper

Også møtelokalet gjenåpner første august.

Det er mulighet for grupper å bestille en suppelunsj. Denne vil bli servert i vår spisesal.

Bestille rom eller møtelokale

Vi har fortsatt få resurser, og vår resepsjon er ikke betjent utover det helt minimale. Vi ber derfor om at rombestilling eller bestilling av møtelokale skjer på epost.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail