Hjelp oss å be om kall!

Torsdag 7. februar er det kallsmesse. Sta. Katarinahjemmet har ansvaret!

Det er etter initiativ fra Biskop Bernt Eidsvig at katolske menigheter og klostre bispedømmet over, ber spesielt for ordens- og prestekall den første torsdagen i måneden. I Oslo går ansvaret på omgang mellom bispedømmet og klostrene.

Vanligvis avholdes kallsmessen i St. Olav domkirke, med få unntak. Denne måneden er et slikt unntak, og messen holdes i St. Dominikus kirke klokken 18.30.

Det er ingen preken, men sr. Anne Bente vil holde en betraktning over evangeliet og kanskje også si noe om kall.

Etter messen er der vafler og kaffe på Sta. Katarinahjemmet, hvor man kan møte søstrene, og forhåpentlig også andre fra den Dominikanske familie (som blant annet består av legfolk, prester/brødre, nonner og apostoliske søstre). Det er også mulighet til å se deler av huset.

Vi håper mange vil være med oss denne kvelden.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail