På tvers av landegrenser

Apostoliske dominikanerinner har over mange år satset på internasjonalt samarbeid.

Dette førte flere yngre søstre til Oslo og Katarinahjemmet den første helgen i januar. Søstrene har sitt virke og misjon i forskjellige land Europa over. De kom sammen for en felles studie og refleksjonshelg. Tema var Contemplation and Beauty, og ble belyst av flere gode foredragsholdere. Professor Greg Reichberg innledet over St. Thomas Aquinas and Beauty lørdag formiddag, mens ettermiddagens innledninger var ved Fr. Alain Arnould og sr. Dana Benedicta. Det ble også tid for gruppearbeid.

Fr. Alain Arnould er del av Ordenens Curie med sete i Santa Sabina i Roma. Han er Socius for Northwestern Europe and Canada, og var en av innlederne under møtet.

Studier har en viktig plass i dominikansk tradisjon, og står som en Ordenens av fire pilarer. De andre er bønn, fellesskap og forkynnelse. Alle fire pilarer er viktige, og det ble heller ikke glemt denne helgen. Trass i språkbarrièrer tok de tilreisende del i både bønnen og fellesskapet på Katarinahjemmet.  Erfaringer med den fjerde av pilarene, forkynnelse eller apostolat, ble også belyst, men i mer muntlig form ved felles informasjonsutveksling.

Det er Dominican Sisters Europe (DSE) som har muliggjort denne studiehelgen for yngre dominikanerinner som virker i Europa. Deltagerne kom fra Norge, Irland, Frankrike, Tyskland, Tsjekkia, Nederland, Slovakia, Ungarn og Latvia. Fra Norge var det deltagere både fra Katarinahjemmet og fra Mariaklosteret i Bodø.

DSE er den Europeiske grenen av Dominican Sisters International, en organisasjon som fasiliterer samarbeid mellom dominikanerinnekongregasjoner verden over. Apostoliske dominikanerinner er organisert i kongregasjoner, med egen demokratisk valgte ledelse. Kongregasjonene kan ha fra noen få til flere hundre medlemmer, og vil gjennom søstrenes virke ivareta en eller flere former for misjonsoppdrag. Søstrene på Katarinahjemmet tilhører for eksempel kongregasjonen Dominicaines de Nôtre Dame de Grâce, som opprettet dette klosteret i Oslo i mai 1928. Kongregasjonen er opprinnelig fransk, men valgte i 2007 å flytte hovedadministrasjonen til Oslo. 

Samarbeidet, som den løsere organiseringen i Dominican Sisters International muliggjør, går langt utover egne lande- og kongregasjonsgrenser, noe søstrene på tvers av Europa erfarer som positivt. 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail