Ikoner_gang700x467

Ikon betyr bilde

Det finnes to legender om hvordan det første bilde av Jesu ansikt ble til. I begge legendene tok Jesus et klede for å tørke ansiktet, da ble ansiktstrekkene stående igjen på kledet. Dette bildet kalles i Den ortodokse kirke: «Kristus ikke malt av menneskehånd». Der er også en legende om Veronikas svetteduk, og Kristus ikonet føres tilbake til dette bilde.

Tradisjonen sier at evangelisten Lukas var maler. Han malte de første bilder av Jomfru Maria mens hun levde. Ikoner av Jomfru Maria skriver seg fra disse.

Etter billedstriden (ikonoklasmen) gav det siste felleskirkelige konsil; kirkemøtet i Nikea i år 787, billedtilhengerne rett. De hellige bilder fikk en sentral plass ved siden av skriften. Bildene skal æres, ikke tilbes: «Den ære som vises avbildet, sikter i sannhet mot dets urbilde. Den som ærer bildet, ærer den virkelighet de fremstiller.» Menneskesønnen er det levende ikon, det hellige bildet av kjøtt og blod, alle ikoners forbilde.

Kunstens bilder skal, sier det 7. økumeniske konsil, vekke og nære vår erindring om og lengsel etter urbildene. Bildet, som musikken, er det universelle språk som kirken benytter seg av i liturgien. Bildet taler på en annen og mer direkte måte, enn ordet. Et ikon må fremfor alt være teologisk riktig. Nye ikoner skal males etter et gammelt forbilde som er godkjent av Kirken.

Ikon-maleriet, slik vi forstår det nå, utviklet seg innenfor den bysantinske kultur. Herfra kom det til Russland mot slutten av det 10. århundre og utviklet seg videre der. Den russiske ikonkunsten nådde sitt høydepunkt i det 14., 15. og 16. århundre.

 

Symboler

Et ikon har flere perspektiv:

  • Sett ovenfra – fra Guds synspunkt
  • Sett nedenfra – fra jordisk synspunkt

Det omvendte perspektiv hvor bildet kommer mot deg, altså motsatt av det perspektiv vi er vant til. Det omvendte perspektiv gir tilskueren følelsen av å bli dradd inn i bildet.

  • Gullet står for evigheten – det kaster ikke skygge.
  • IC XC er forkortelse for Jesus Kristus
  • OON (gresk) i Jesu glorie betyr «Jeg er den som er», det navn Gud kalte seg med da han   talte til Moses fra tornebusken.
  • MP OV er forkortelse for Jomfru Maria, Guds Mor.
  • De tre stjernene på Jomfru Marias kappe er tegn på hennes jomfrudom; før, under, og etter Jesu fødsel.
Hvordan males et ikon?

På en treplate limes et stykke tynn lin eller bomull. Oppå leges flere lag av en  blanding bestående av kritt og hudlim. Ekte bladgull påføres de partiene som skal dekkes med gull, som glorier og bakgrunn. Så blir de forskjellige fargefeltene malt i en mørk bunnfarge i flere lag. Detaljene males i stadig lysere farger. Til slutt males noen hvite streker som antyder at lyset stråler ut innenfra. Ikoner males med eggtempera og må tørke i tre måneder før sluttfernissen legges på. Ikoner er ikke signert for å understreke at det er den som er avbildet som har betydning, ikke den som har malt det.

Lenker

Flere ikoner vises i bildegallerier under. Alle ikoner er malt av sr. Else-Marie Norland ved Katarinahjemmet i Oslo.

Årets fester En samling ikoner som fremstiller de viktigste hendelser i Jesu liv. 15 ikoner (russiske og greske forbilder, ca. 15. århundre). Fra festraden på ikonostasen i den ortodokse kirke. Ikoner og tekst er samlet i en vakker liten bok som kan kjøpes på Katarinahjemmet.

Kristus Pantokrator – Allherskeren
Der er to legender om opphavet til Kristusikonet. I begge dreier det seg om et klede som Jesus tørker ansiktet med, og som bevarer hans ansiktstrekk. Noen av de eldste ikoner er fra første halvdel av 6. århundre. Originalen til ikon nummer tre i serien er fra Katarinaklosteret i Sinaiørkenen. Dette er et av de aller eldste ikon som er bevart. IC XC – er forkortelse for Jesus Kristus. I ikonsymbolikken skiller Jesus seg ut ved at han har et kors i glorien. OON (gresk) – «Jeg er» det navn Gud åpenbarte for Moses fra den brennende busk i Sinai Ørkenen.

Maria
Tradisjonen sier at evangelisten Lukas var maler. Han malte de første bilder av Jomfru Maria mens hun levde. Ikoner av Jomfru Maria skriver deg far disse. MP OV er forkortelse for Jomfru Maria, Guds Mor. De tre stjernene på Jomfru Marias kappe er tegn på hennes jomfrudom; før, under, og etter Jesu fødsel.

Engler
Både i det gamle og det nye testamentet opptrer engler som Guds sendemenn til menneskene. På ikonene avbildes de tre erkeenglene: Mikael, Gabriel og Raphael. Ikonet som fremstiller treenigheten har beretningen om de tre englers besøk hos Abraham som utgangspunkt (1. Mos, 18ff).

Helgener
Helgener har en viktig plass både i ortodoks og katolsk fromhetsliv. Kirken, som også kalles de helliges samfunn, er et fellesskap som sprenger tidens og rommets grenser; både av troende som lever nå og de som «har gått forut med troens segl» (fra kirkens liturgi). Noen av disse æres som helgener. Det er mennesker som på en særlig måte er et vitnesbyrd om Guds virksomme kjærlighet. For oss i dag er de vitner, forbilder og forbedere. I ikonografien kan en kjenne igjen helgenene etter deres karakteristiske atributter som er knyttet til dem, for eksempel St. Peter – nøkler.

Alteret i kapellet på Katarinahjemmet
Rundt alteret er det paneler med 12 apostler som symboliserer kirkens grunnvoll. «Jerusalem den hellige by, hviler på tolv grunnpillarer som hver bærer navnet på en av Lammets tolv apostler. Og Lammet selv er byens lys.» (Antifon til Benedictus, apostelofficiet.)

Eksterne lenker

Ikonmaler Solrun Nes

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail