Når kan man ikke besøke Sta. Katarinahjemmet

Ikke besøk oss dersom du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon. Det gjelder uansett infeksjonssykdommer. Vi forbeholder oss retten til å avvise besøkende med synlige luftveissymptomer.
Ikke besøk oss dersom du har vært utenfor Norge de siste 14 dager
Ikke besøk oss hvis du er i hjemmekarantene/isolasjon eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Koronavirus (siste 14 dager).

Ved besøk på Sta. Katarinahjemmet

Besøk skal avtales på forhånd.
Besøkende bes skrive seg inn i husets besøksprotokoll ved ankomst, for eventuelt behov for varsling om smitteutbrudd og smittesporing.
De som kommer på besøk, må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Det er vask/håndsprit ved resepsjonen.
Besøk skal være på det til enhver tid angitte område av huset – ikke i beboernes etasjer eller fellesarealer som ikke er angitt som besøksområde.
Besøkende må holde minst 1 meters avstand fra andre besøkende, beboere, frivillige og ansatte på Sta. Katarinahjemmet
Håndhilsning, klemming og annen kroppslig nærkontakt skal unngås.


Lovgrunnlag for besøksrestriksjoner

Besøksrestriksjonene bygger på Forskrift om forebygging av koronasmitte – Oslo kommune, Byrådssak 1045/20, § 4, §5 og §6. Besøksrestriksjonene forandres i samsvar med denne loven.
§ 4. Besøk til sårbare grupper
Besøk til personer på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper skal begrenses til det helt nødvendige. Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler.
§ 5. Karantene
Innbyggere og besøkende i Oslo skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene. (…)
§ 6.Personlig hygiene
Alle som oppholder seg i Oslo kommune skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås. (…)

(Besøksrestriksjonene gjelder f.o.m 5. mai 2020 og inntil videre)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail