Første søstermøte på lenge

Lørdag 4. februar var et tyvetalls ordenssøstre samlet på Katarinahjemmet.

Der hadde de søstermøte. Dagen var en blanding av felles studiedag og sosial hygge.

Søstre fra hele Oslo katolske bispedømme

Man må se mange år tilbake for å finne et liknende arrangement for ordenssøstre i Norge. Det ble derfor tatt godt imot at man endelig kunne møtes igjen på tvers av kongregasjoner.

Det var søstre til stede fra både St. Elisabethsøstrene, St. Josephsøstrene, Søstrene av det Hellige kors og fra dominikanerinnene på Katarinahjemmet. De fleste deltagerne kom fra kommuniteter i Oslo, men også Tønsberg og Bergen var representert.

Synodalitet

Det var p. Arne Kirsebom fra Tromsø stift som var invitert til å lede den faglige delen av dagen. Han ga søstrene en god redegjørelse for Kirkens pågående synode om synodalitet. Det må nevnes at p. Arne Kirsebom er sentral i arbeidet i Tromsø stift.

Spørsmål som hvordan synodens arbeider ble utført og tatt imot både lokal og mer verdensomspennende, ble belyst.

Det var også naturlig å se mer spesielt på utfordringene arbeidet ga i Tromsø stift, hvor pater Arne selv virker. Med koronarestriksjoner bød det på problemer å samle de troende til nødvendig refleksjon over spørsmålene som skulle besvares. Tidsrammen var også noe knapp, var erfaringen.

P. Arne viste også til det store og viktige arbeidet ordenssøstre har bidratt med i Norge. Sykehus og skoler i regi av St. Elisabethsøstrene og st. Josephsøstrene ble nevnt spesielt. Det ble også dominikanerinnenes viktige bidrag til kulturlivet i Bodø.

Knapp tid

Etter en kortere pause, ble det tid for diskusjon og innlegg fra søstrenes side.

Det ble en interessant deling av søstrenes egen erfaring innen synodearbeidet, og da i Oslo katolske bispedømme. Også blant søstrene var det enighet om at tidsrammen for å besvare de viktige spørsmålene gitt i synode prosessen, var knapp.

Sr. Karolina fra Elisabethsøstrene i Tønsberg kunne allikevel fortelle om hvordan pastoralrådet i OKB hadde arbeidet med spørsmålene. Sr. Sheeba fra Katarinahjemmet delte av sin erfaring fra arbeidet i st. Hallvard menighet i Oslo.

Interessant var det også med innspill fra sr. Andrea fra St. Josephsøstrene. Hun kunne fortelle om møtet med synodeprosessen i Tyskland.

Bønn og sosialt

Etter den faglige delen feiret søstrene messe sammen, før ettermiddagen ble innledet med middag og sosialt samvær.

Dagen ble avsluttet med felles vesper i søstrenes kapell.

Da avskjeden sto for tur, var det enighet om at dette må gjentas!

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail