Da søstrene kom til Oslo i 1928, var all virksomhet knyttet til driften av Katarinahjemmet – et hjem for unge kvinner og en møteplass med Den katolske kirke i Norge. Det skjedde på mange måter – fransk- og engelskundervisning, foredragskvelder i samarbeid med patrene, basarer, skuespill – Claudels «L’annonce fait à Marie» ble urfremført i Norge på Katarinahjemmet!

Alt forandrer seg, og søstrene med det. Kvinners endrede muligheter i samfunnet og kirken har også innflytelse på søstres innsatsområder. På midten av -60-talet ble sr. Mary Reginald bedt om å være biskop Jon Willem Grans sekretær – et arbeide hun skjøttet med stor dyktighet så lenge biskop Gran var administrator og enda litt til. Hun var godt oppi 80-årene da hun sluttet.

I løpet av denne tiden var enda en søster engasjert som biskoppelig sekretær, sr. Liv som også fikk ansvaret for utgivelsen av tidebønnene på norsk. Etter Vatikankonsilet skulle jo all liturgi oversettes til folkespråket, og mye av dette arbeidet foregikk ved hjelp av søstre på Katarinahjemmet og brødre i St. Dominikus, i tillegg til andre fagfolk. Sr. Liv fikk ut den første tidebønneboken på norsk med musikk av pater Toralf Norheim omkring 1980. Men arbeidet fortsatte, og både p. Per Bjørn Halvorsen og sr. Ragnhild Marie bidro til den fullstendige utgaven som er i bruk nå.

Flere søstre har drevet med katekese i menigheter i og omkring Oslo, sr. Mette gikk inn i arbeidet på Kateketisk senter, og sr. Else-Britt ble redaktør av St. Olav tidsskrift. Senere har andre søstre arbeidet på andre områder i bispedømmets tjeneste, sr. Anne Bente i Informasjonstjenesten og sr. Ane Elisabet i Tribunalet.

Sr. Ragnhild arbeider fortsatt med liturgi både i bispedømmets liturgikommisjon og i Dominikanerordenens internasjonale kommisjon. Og sr. Sheeba er engasjert i St. Hallvard menighet som pastoralassistent ved siden av studier i teologi på TF.

Men søstrenes virksomhet begrenser seg ikke bare til indrekirkelige arenaer. Sr. Else-Britt tok doktorgraden i teologi ved TF og sr. Katarina i partikkelfysikk ved UiO. Begge har/har hatt stillinger henholdsvis ved TF og MF, fysisk institutt og OsloMet, mens sr. Marthe gjør en innsats for de mindre privilegerte gjennom Kirkens bymisjon.

Og vi har også en billedkunstner i vår midte, sr. Dana Benedicta, som når mange mennesker med sine arbeider.

I tillegg har søstrene et bredt sosialt engasjement.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail