else_marie_portrettElse Norland ble født i Harstad 4. november 1925. Familien flyttet til Trondheim, og så til Bodø i 1937 hvor hun avsluttet folkeskolen.

Krigsårene tilbragte hun i Bodø, hvor hun erfarte at hjembyen ble lagt i ruiner, samtidig som befolkningen økte til mer enn det dobbelte, på grunn av soldater og krigsfanger.

Else Norland kom ved en tilfeldighet til Sta. Katarinahjemmet i 1945. Hun hadde ikke noe sted å bo, og Sta. Katarinahjemmet sto på listen over pensjonater. Søstrene forbarmet seg over henne og ga henne losji for fjorten dager. Med noen opphold skulle disse fjorten dagene bli til et helt liv.

Mot slutten av 1948 begynte Else Norland å fordype seg i katolsk tro og lære. Hun leste med sr. Mary Reginald og fr. Vanneufville. Året etter konverterte hun til den katolske kirke. Hun selv sier «Jeg fant ut at jeg har visst alltid vært katolikk!».

I 1952 går Else Norland i kloster. Hun har sitt novisiat i Frankrike og får navnet sr. Else Marie. 2. mai 1954 avlegger hun sine første løfter. Hun returnerer så til Norge 31. oktober 1957 etter fem år i Frankrike. Året etter tar hun Håndverksbrevet i kjole- og draktsøm i Oslo. Hun avlegger sine evige løfter i kapellet på Sta. Katarinahjemmet 30. april 1958 sammen med sr. Marie Kristin (Sigrid Steen) og sr. Ingrid Marie (Liv Due Robak).

I 1974 fullfører sr. Else Marie Statens kurs for internatpersonale – etter bl.a. å ha utført praksis i Tunga kretsfengsel. (Utdannelsen svarer til 1. år ved den 2-årige utdanningen for barnevernspedagoger). Året etter fullførte hun utdanning som barnevernspedagog (v. Norges kommunal- og sosialskole).

Sr. Else Marie har hatt mange verv i sin tid i klosterlivet. Fra 1976-1982 var hun priorinne på Sta. Katarinahjemmet. Hun har ellers hatt ansvar for hage, kjøkken, syke, søm, ansatte, vaskeri med mer. I en periode arbeidet hun ved Blindeskolen.

Sr. Else Marie viet tidlig tid til ikoner. Hun begynte med å klistre ikon-bilder på treplater, men avanserte senere til ikon-maler. Alteret i vårt kapell er smykket med hennes ikoner og likeså vårt refektorum. Hun har også malt korsveien i St. Laurentius kirke i Drammen. Et av hennes siste bidrag er en St. Olav antemensale malt for den nye St. Olav domkirke i Trondheim.

Sr. Else Maries adresse er: 

St. Josephsøstrenes Hjem
Gladsvei 23
0489 Oslo.

Telefon: 941 51 581

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail