Sr. Else-Britt Nilsen
nilsenop@gmail.com

Utdannelse

mag. art. (sosiologi) 1971
lic. theol. 1982
dr. theol. 1990
Ordensliv
Trådte inn i på Katarinahjemmet 1971
Første løfter 1975, evige løfter 1978
Priorinne ved Katarinahjemmet to perioder (1985-1991, 1994-2000, 2022- )
Generalpriorinne for kongregasjonen Notre-Dame de Grâce fra 9. mai 2003, gjenvalgt 3. september 2007, gjenvalgt juli 2011. Hennes tid som generalpriorinne ble avsluttet august 2022.
Stillinger
Vit.ass. ved INAS 1969-1972
Forskningsoppdrag for den katolske kirke i Norge 1974-1979
Redaktør for Tidsskriftet St. Olav 1978-1979, 1982-1984
Forsker ved Inst. for systematisk teologi ved Universitetet i Oslo 1983-1988, 1992-1996, 1999-
Statsstipendiat 2001-
Verv og annet
Styremedlem Norges Kristne Råd, Styreleder siden 2011. Gjenvalgt styreleder 2013.
Medlem av Norsk Teologisk Samtaleforum
Medlem av Den katolsk-lutherske kontaktgruppen
Medlem av Økumenisk kommisjon (leder), Oslo katolske bispedømme
Medlem av Akademisk studieråd for Oslo katolske bispedømme fra 1. februar 2006
Økumenisk sekretær for Oslo katolske bispedømme fra 1. oktober 2007.
Leder Dominican Sisters Europe fra 15. mai 2013
Fagprofil
Klosterliv
Økumenikk
Nonner/ordenssøstre og kvinner i kirken
Nyere norsk og nordisk katolsk kirkehistorie
Ritualer
Presterollen
Ekteskap og familie
Diakoni
Utvalgte publikasjoner
Religious identity and national loyalty: Women religious in Norway during the Second World War, Nuns and sisters in the Nordic countries after the reformation / ed.: Y. M. Werner, 2004
Nonner i storm og stille. Katolske ordenssøstre i Norge i det 19. og 20. århundre, 2001
Bak klosterets port. Nonner i Norge forteller, 1996 (Skrevet sammen med Knut Aukrust)
Gjennom prestenes briller. Om ekteskap og kirkens vigselspraksis, 1991
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail