Velkommen til sakramentstilbedelse

Sted: Katarinahjemmet, kapellet

  • Hver første fredag i hver måned

Tid: etter vesper ca. klokken 18.30.
Avsluttes kl. 21.00

tabernakel

Nærvær

«Det finns en eukaristisk «ivaro» og en eukaristisk «närvaro». Vi sitter i tillbedjan framför tabernaklet eller ser på hostian som är utställad i monstransen.» Dette skriver p. Wilfrid Stinissen i sin bok «Bröd som bryts», 1989.

Han utdyper dette: «Men likesom föreningen i förhållandet människor emellan inte är permanent utan en kärlekens höjdpunkt, så är inte heller den eukaristiske föreningen permanent. Två som älskar hvarandra vill inte bara vara ett, de vill också se och beundra varandra. Det går inte under själva föreningen. Till detta krävs en viss distans. Så är det också i vårt förhållande till eukaristin. Vi tar inte bara emot eukaristin, vi tillber den också.»

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail