Viktig besøk fra Bonifatiuswerk

IMG_20160217_135436I perioden 15. til 19. februar kom Anne Nick fra Bonifatiuswerk på besøk til Norge.

Anna Nick er ansvarlig for unge menn og kvinner fra Tyskland, som sendes som volontører til den katolske kirke i Norden, deriblant er også Norge.

Etter å ha tilbrakt noen dager i Bergen, hvor hun besøkte en volontør og bivånet hans forskjellige oppgaver i menighet og skole, kom hun også til Oslo.

Under besøket i Oslo har Anna Nick besøkt forskjellige kontorer tilhørende Oslo katolske bispedømme. Hun besøkte også domkirkemenighetens administrasjon. Ellers tilbrakte hun tid sammen med Charis, Bonifatiuswerks volontør på Sta. Katarinahjemmet, og var med henne til Ja-huset, et etter-skolen-tilbud for barn fra St. Sunniva skole.

En viktig del av besøket gikk også til å bli bedre kjent med vertskapskommuniteten, Sta. Katarinahjemmet, hvor hun bodde. Sta. Katarinahjemmet har bistått som vertskapskommunitet og tatt imot volontører fra Bonifatuswerk siden 2013, og har per i dag en volontør derfra. I tillegg henne er der per i dag fire andre volontører på Katarinahjemmet, som Anna Nick også fikk møte.

IMG_20160218_101927Formålet med besøket var allikevel å bli kjent med kirkesituasjonen som Bonifatiuswerks volontører møter i Norge. Torsdag formiddag var derfor representanter fra viktige institusjoner, menigheter og bispedømmekontorer samlet på Rosahjemmet for et felles samarbeidsmøte. Her ble Bonifatiuswerks volontørprosjekt presentert og det ble drøftet hvordan man kan samarbeide til beste for Kirken og volontøren fremover. Det var et positivt og godt møte, med representanter fra St. Sunniva skole, St. Olav domkirkemenighet, St. Johannes menighet (Bretvedt), Maristene og St. Gudmund menighet, Caritas, Fransiskushjelpen, Norges Unge katolikker, Innvandrersjelesorgen og Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme, samt søstrene ved Sta. Katarinahjemmet.

Bonifatiuswerk, i tillegg til å sende volontører, bistår den katolske kirke i diaspora, hvor de nordiske land inngår. De støtter blant annet oppføring av kirkelige bygg (kirker, klostre m.m). Fra nyere dato kan blant annet nevnes bistand til å bygge St. Gudmund kirke på Jessheim og St. Olav domkirke i Trondheim.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail