Volontørene gir minimum ti timer per uke i tjeneste utenfor Sta. Katarinahjemmet. Slik tjeneste er tilknyttet en menighet, skole, en av bispedømmets pastoralrettede avdelinger eller annen kirkelig organisasjon.

Listen nedenfor angir mulige alternativer. Merk at all tjeneste som involverer mindreårige krever vandelsattest.

MENIGHETSARBEID

web2St. Olav domkirkemenighet
Oppgavene vil variere ut fra volontørens evner, alder og interesser. Tjenesten kan være assistent ved barnekor, Fredsagslunsj, Ja-huset (etterskolen tilbud for barn), Studentarbeid, besøkstjeneste, leir for barn og ungdom, sakristi- og ministrantarbeid.

St. Johannes menighet (Bredtvet)
En forholdsvis ny menighet i Oslo. Tjeneste innen samme kategori som under domkirkemenigheten. Det er foreløpig vanskelig å angi mer presise områder for tjeneste.

St. Gudmund menighet (Jessheim)
Deres behov vil være i samme kategori som under domkirkemenigheten. Det er vanskelig å angi mer presise områder for tjeneste.

SKOLE

St. Sunniva skole
En volontør kan delta som «praktikant» i tyskundervisning. Merk at det ikke er snakk om ordinær praksis som inkluderer oppfølging og veiledning av volontør, men en tjeneste der volontøren får erfare en katolsk skolehverdag i Norge, samtidig som klassen får nytte av ekstra lærekrefter.

OSLO KATOLSKE BISPEDØMME

volontør_webPastoralavdelingen
Ansvarlig for tilrettelegging og materiale innen det pastorale området i bispedømmet. Arbeidsområder; katekese, familie/ekteskap og livsvern. Oppgaver for en volontør kan tilrettelegges etter interesser og evner, men vil være av administrativ art.

Innvandrersjelesorg
Ansvarlig for pastoral ivaretagelse av språkgrupper innen den katolske kirke i bispedømmet. Oppgaver for en volontør er mer av administrativ art, men med spesiell språkkompetanse kan pastorale oppgaver også være aktuelt.

Norges unge katolikker
Avdelingen har ansvar for pastoral ivaretagelse av barn og unge katolikker i hele Norge. Oppgaver for en volontør kan være både administrativt arbeid eller av praktisk karakter; hjelp ved kontoret, leir for barn og unge m.m.

 

ORGANISASJONER

volontør_caritasCaritas
Områder som kan være aktuelt for en volontør er av administrativ art. Mer pastoralt rettet arbeid kan være barnevakt ved Caritas’ kurs voksne ved asylmottak rundt Oslo. Menighetene har også eget karitativt arbeid, og en volontør som ønsker å bidra kan gjøre det i den respektive menighet.

Fransiskushjelpen
Områder som kan være aktuelt for en volontør er mer av administrativ art. Det er også mulighet for å bidra innen vaktmestertjeneste. Besøkstjeneste eller liknende er mer avhengig av faglig kompetanse, personlig egnethet og språkferdigheter hos volontøren.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail