«Contemplata aliis tradere»

Hva gjør egentlig søstrene på Sta. Katarinahjemmet annet enn å drive gjestehus, studenthjem og leie ut møtelokale? Det er det mange som lurer på. Og kanskje er det ikke så rart. For søstrene gjør så ufattelig mye forskjellig – både som fellesskap og enkeltvis.

Søstrene danner et felleskap hvor de skal støtte og hjelpe hverandre mot et felles mål – et liv med og for Gud. Allikevel er ikke fellesskapet til for egen del (dvs for søstrene), det er til for andre mennesker. Søstrene søker ikke engang bare sin egen frelse, men søker å føre alle mennesker tilbake til Gud til et liv med Ham.

I den dominikanske ånd streber fellesskapet etter å leve i samsvar med mottoet «contemplata aliis tradere»; å bringe videre til andre frukten av ens bønn og fordypning. Felleskapet er slik ikke bare et bord- og bønnefellesskap, men en familie hvor hver enkelt søsters gaver og evner skal elskes frem og benyttes til Guds ære og til menneskenes frelse. Fra den dagen søsteren ankommer klosteret som sped postulant, gjennom utdanningstiden, og videre i alle de år hun tjener som søster i Kirken, stiller hun seg til disposisjon for Gud og mennesker.

Gjennom den enkelte søster og det fellesskap hun tilhører, ønsker Gud å vise noe av sin egen herlighet. Det være seg i kunst og litteratur, i tale og polemikk, i sang og liturgi, i forskning, undervisning og katekese, eller ved karitativt engasjement. Og når et fellesskap makter å bruke de forskjellige gaver og evner som er gjemt i hver enkelt søster slik, har vi et fungerende og godt dominikansk fellesskap. Samtidig kan det virke forvirrende sett utenfra, fordi søstrene har så varierende gaver og evner, at det er vanskelig å gi et fasitsvar på hva fellesskapet «gjør», noe listen nedenfor vil vise.

Liturgi

Den daglige bønn er en felles oppgave, og søstrenes møtes til tidebønner tre ganger daglig i tillegg til messe. Søstrene har, i fellesskap med andre, i årenes løp lagt ned mye tid og arbeid for å få et norsk breviar. Fortsatt vier en søster mye av sin tid til liturgisk arbeid både lokalt og internasjonalt.

Karitativ virksomhet

Søstrene forsøker å bistå mennesker i en vanskelig livssituasjon, og det skjer på mange måter både i og utenfor huset. For eksempel arbeider en søster to dager per uke i Kirkens bymisjon, tilknyttet Den norske kirke.

Katekese

Søstrene har i mange år vært engasjert innen katekese i forskjellige menigheter og på varierende språk. I dag ivaretas dette av en søster som holder Gode hyrde-katekese for barn mellom 3 og 6 år på Katarinahjemmet.

Kunst

Menneskets kreativitet er en avglans av Guds egen. Også kunst er del av søstrenes forkynnelse – se sr. Danas blogg for et utvalg av hennes arbeider.

Økumenikk

At vi alle skal være ett (Joh 17,21) er vesentlig for at verden skal komme til tro på Jesus Kristus. Derfor har økumenikk i alle år vært en priortert oppgave for søstrene. Vi forsøker å møte alle kristne kirker og religioner med respekt. En av våre søstre er tidligere leder av Norges Kristne Råd og Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon.

Undervisning og forskning

Vi har søstre som driver med undervisning og forskning både innenfor naturvitenskap og teologi.

Skrivevirksomhet og medier

Søstrene forsøker å formidle troen på forskjellig vis gjennom skrive- og foredragsvirksomhet – artikler, bøker (fag- og skjønnlitterært), oversettelser, blogger, Twitter m.m.

Menighet og bispedømme

Søstrene forsøker så langt mulig å bistå bispedømmet og lokale menigheter. Flere har verv i Oslo katolske bispedømme. Vi tar gjerne imot katekese- og ungdomsgrupper.

Internasjonal sammensetning

Søstrene kommer fra mange land – Opprinnelig var det franske søstre som grunnla Katarinahjemmet. I dag har vi søstre med bakgrunn fra Polen, Filippinene, India og Vietnam, foruten norske søstre, selvsagt. Slik kan vi nå ut til mange trosfeller med forskjellig språk og kulturell bakgrunn.

Blogger og sosiale media

Sr. Anne Bente’s blogg: Ave Crux Spes Unica | Twitter: @abhadland

Sr. Ragnhild Marie’s blogg: Venite, Populi | Facebook

Sr. Dana Benedicta’s blogg: Enhet er all skjønnhets form | Facebook | Twitter: @danabente

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail