Dominican Sisters Europe

Sr. Else-Britt Nilsen, continental coordinator for Dominican Sisters Europe (DSE) will meet with her council from the 20th – 24th of October 2016.

Dominican Sisters Internationals nye råd: Fra venstre: Sr. Marie Therese Clement (International Coordinator), sr. Else-Britt Nilsen (Europe), sr. Noemi Zambrano (Latin America & Caribe), Sr. Gene Poore (North America), sr. Faustina Jimoh (Africa) and sr. Bernadette Kiley (Asia Pacific)

This year’s meeting will take place at the Cabra Dominican Sisters’ convent in Dublin, Ireland. Sr. Else-Britt’s council consists of sister-representatives from the respective regional zones (USMID, SEDEP, AG OP, Groupement Fraternel, DSE-CE and the English Speaking zone).

(Photo: Dominican Sisters International’s council: From left: Sr. Marie Therese Clement (International Coordinator), sr. Else-Britt Nilsen (Europe), sr. Noemi Zambrano (Latin America & Caribe), Sr. Gene Poore (North America), sr. Faustina Jimoh (Africa) and sr. Bernadette Kiley (Asia Pacific)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Ansvarlige for klosterformasjon møtes i Roma

I dagene 22. – 26. september samles representanter fra forskjellige dominikanerinnekongregasjoner i Europa for å diskutere formasjon, dvs. utdannelse av søstre til et liv i kloster. 

Forrige gang søstrene møttes var arbeidet rettet inn mot den innledende utvelgelsen og opplæringen – novisiat og juniorat (etter første løfter).

Les videre Ansvarlige for klosterformasjon møtes i Roma

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Historiekonferanse i USA

26.-29. juni 2016 ble den tiende TriennialConference on the History of Women Religious avholdt ved Santa Clara University i California i USA. Sr. Else-Britt Nilsen representerte Menighetsfakultetet under konferansen og var en av flere innledere.

Hennes innledning hadde tema Whither Dominican Sisters? Dominican Sisters International – 25 Years.

Les videre Historiekonferanse i USA

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sr. Else-Britt Nilsen gjenvalgt koordinator for Europa

I mai 2016 avholdt Dominican Sisters International generalforsamling med valg. Sr. Else-Britt Nilsen ble gjenvalgt som koordinator for Europa.

Dominican sisters international er en samarbeidsorganisasjon bestående av en rekke dominikanerinnekongregasjoner. DSI er delt i fem soner; Afrika, Europa, Latin Amerika & Karibien, Nord-Amerika og Asia. Hver sone har en valgt koordinator. Sr. Else-Britt Nilsen er koordinator for Europa. Europa er igjen delt i flere språk-soner, som hver har en representant i rådet for Dominican Sisters Europe.

Dominican Sisters Internationals nye råd: Fra venstre: Sr. Marie Therese Clement (International Coordinator), sr. Else-Britt Nilsen (Europe), sr. Noemi Zambrano (Latin America & Caribe), Sr. Gene Poore (North America), sr. Faustina Jimoh (Africa) and sr. Bernadette Kiley (Asia Pacific)
Dominican Sisters Internationals nye råd: Fra venstre: Sr. Marie Therese Clement (International Coordinator), sr. Else-Britt Nilsen (Europe), sr. Noemi Zambrano (Latin America & Caribe), Sr. Gene Poore (North America), sr. Faustina Jimoh (Africa) and sr. Bernadette Kiley (Asia Pacific)
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sent to Preach the Gospel of Mercy

patdominic-300x264I perioden 28. april til 5. mai avholdes generalforsamling i Dominican sisters international (DSI).

Fra vår Kongregasjon deltar sr. Else-Britt Nilsen.Tema for Generalforsamlingen er Perfectae Caritatis: Sent to Preach the Gospel of Mercy, et tema som vil bli belyst både ved foredrag og diskusjon. Generalforsamlingen åpnes ved en felles pilegrimstur til Siena.

Dominican sisters international_hode 7 – Kopi er en samarbeidsorganisasjon bestående av en rekke dominikanerinnekongregasjoner. DSI er delt i fem soner; Afrika, Europa, Latin Amerika & Karibien, Nord-Amerika og Asia. Hver sone har en valgt koordinator. Sr. Else-Britt Nilsen er i dag koordinator for Europa.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Hets og hellighet

IMG_1536-24. og 5. april ble Reformasjonsseminaret 2016 ble avholdt på Ørland kultursenter og sr. Else-Britt Nilsen fra Katarinahjemmet var en av flere inviterte foredragsholdere.

Tema for hennes foredrag var Når sluttet man å hetse som en del av trosutøvelsen? 

Seminaret var et økumenisk arrangement.

Andre foredragsholdere var:
TOR SINGSAAS – Biskop i Nidaros
NORA S.EGGEN – Postdr.Institutt for kulturstudier og orientalske språk UiO
KRISTIN AAVITSLAND – Prof. Det teologiske menighetsfakultetet
ROLV NØTVIK JAKOBSEN – Dr.teol. Førstebibliotekar ved Gunnerusbib.
SIRI HEMPEL LINDØE – Universitetslektor ved UIA
ANNE TØNNESEN – Dekan Det teologiske fakultet, UiO
TERJE BRATBERG – Historiker, konservator ved Sverresborg, Trøndelag folkemuseum
DANIEL JOHANSEN – Kunsthistoriker, avd.leder ved Sverresborg, Trøndelag folkemuseum og fagleder historie ved Ørland Kultursenter

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail