Leksehjelp og brettspill

Sta. Katarinahjemmet Gjørstadsgate 9, Oslo

Tirsdager og torsdager inviterer søstrene til leksehjelp. Leksehjelp er for barn og ungdom i barne-, ungdom- og videregående skole. For mer informasjon se vår hjemmeside

Gratis

Leksehjelp og brettspill

Sta. Katarinahjemmet Gjørstadsgate 9, Oslo

Tirsdager og torsdager inviterer søstrene til leksehjelp. Leksehjelp er for barn og ungdom i barne-, ungdom- og videregående skole. For mer informasjon se vår hjemmeside

Gratis

Leksehjelp og brettspill

Sta. Katarinahjemmet Gjørstadsgate 9, Oslo

Tirsdager og torsdager inviterer søstrene til leksehjelp. Leksehjelp er for barn og ungdom i barne-, ungdom- og videregående skole. For mer informasjon se vår hjemmeside

Gratis

Leksehjelp og brettspill

Sta. Katarinahjemmet Gjørstadsgate 9, Oslo

Tirsdager og torsdager inviterer søstrene til leksehjelp. Leksehjelp er for barn og ungdom i barne-, ungdom- og videregående skole. For mer informasjon se vår hjemmeside

Gratis

Leksehjelp og brettspill

Sta. Katarinahjemmet Gjørstadsgate 9, Oslo

Tirsdager og torsdager inviterer søstrene til leksehjelp. Leksehjelp er for barn og ungdom i barne-, ungdom- og videregående skole. For mer informasjon se vår hjemmeside

Gratis

Leksehjelp og brettspill

Sta. Katarinahjemmet Gjørstadsgate 9, Oslo

Tirsdager og torsdager inviterer søstrene til leksehjelp. Leksehjelp er for barn og ungdom i barne-, ungdom- og videregående skole. For mer informasjon se vår hjemmeside

Gratis

Leksehjelp og brettspill

Sta. Katarinahjemmet Gjørstadsgate 9, Oslo

Tirsdager og torsdager inviterer søstrene til leksehjelp. Leksehjelp er for barn og ungdom i barne-, ungdom- og videregående skole. For mer informasjon se vår hjemmeside

Gratis