Musica Sacra OP

Det var smil og glede da kommisjonen Musica Sacra Op endelig kunne møtes.

Kommisjonen er forholdsvis ny i Dominikanerordenen, og er en kommisjon under Ordenens liturgiske kommisjon.

Første fysiske møte

Kommisjonen ble etablert i november 2020. Dette var midt under koronapandemien, så fysiske møter på tvers av landegrenser var vanskelig å få til. Kommisjonens medlemmer har derfor ikke kunnet møtes fysisk, før et år senere, i desember 2021. Før dette har de hatt mange møter på Zoom.

Den lille kommisjonen består av to brødre og to søstre; fr Thomas Möller fra Tyskland, fr Lukasz Misko fra Polen, sr Marie Trainar fra Frankrike og sr Ragnhild Marie Bjelland fra Norge (og Katarinahjemmet).

Lang fartstid

Både fr Thomas Möller og sr Ragnhild Marie har lang fartstid innen liturgisk arbeid på ordens nivå. Begge har vært medlemmer i Ordenens Liturgiske Kommisjon (CLIOP) i perioden 2011-2020. De fortsetter nå et mer spesifikt musikalsk arbeid innen den nye kommisjonen, Musica Sacra. De forlater allikevel ikke Ordenens Liturgiske Kommisjon helt, da arbeidet i kommisjon Musica Sacra, også forutsetter nært samarbeid med Ordenens Liturgiske Kommisjon.

Upløyd mark

Siden kommisjonen, Musica Sacra, er nydannet, ligger arbeidet kommisjonen skal utføre, på mange måter på upløyd mark. Under møtet i Roma desember 2021, fokuserte kommisjonen på formasjon innen liturgi og liturgisk musikk for unge brødre og søstre. De så også nærmere på hvordan man bedre kan gjøre Ordenens musikalske arv kjent og på hvordan man innen Ordenen kan knytte de ulike musikalske tradisjonene sammen.

Santa Sabina på Aventinerhøyden

Kommisjonen arbeider og bor i Santa Sabina på Aventinerhøyden i Roma når de møtes. Der lever de tett på kommunitetene som bor fast i Santa Sabina, og møter brødrene og søstrene som bor og arbeider der.

Den hellige Dominikus

Santa Sabina er Ordenens hovedsete. Kirken er fra år 436 og Dominikanerordenen overtok kirken i 1216 da Ordenen var nystartet.

Den Hellige Dominikus bodde her i perioder. Man kan fortsatt besøke klostercellen hans.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail