Vatikan II i fire deler

Sammen med p. Fredrik har sr. Anne Bente nylig publisert fire samtaler om Det annet vatikankonsil på Søsterpodden. 

I første episode ser vi på konsiler og kirkemøter generelt. De snakker også om synoder og den synodale prosessen som alle bispedømmer inviteres med i forut for bispesynoden i Roma i 2023. Denne synodale prosessen skal starte i oktober i år i alle verdens bispedømmer.

I den andre episoden ser de nærmere på de to dogmatiske konstitusjonene, Lumen Gentium – om Kirken, og Dei Verbum– Guds åpenbaring. De står i en særstilling blant konsildokumentene.

Tredje episode dreier seg om gjennomføringen mer konkret med utgangspunkt i dokumentet om liturgien og liturgireformen; Sacrosanctum concilium. Det er ikke blitt mindre aktuelt etter pave Frans’ motu proprio i sommer – Traditiones Custodes – hvor han bl.a. begrenser mulighetene til å feire den tridentinske messen.

Fjerde og siste episode ser mer helhetlig på forståelsen av konsilet – brudd eller kontinuitet?

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail