O-antifonene

I år kunne alle høre søstrene synge O-antifonene i St. Olav domkirkes julekalender. Her er de i sin helhet. Filming og redigering: sr. Dana Benedicta.