Messer advent og jul

Utemesser på Katarinahjemmet har kommet for å bli.

Ja, vi fortsetter i det minste en stund fremover.

Pastoralt koronatiltak

Med lave maxtall for deltagere i messer innendørs, er det vanskelig for menigheter og klostre å åpne for alle. Samtidig føler de troende behov for fysisk å være i messen, etter måneder med begrensinger. Muligheten for å følge en streamet messe, har vært kjærkomment for mange, og vil fortsatt være et alternativ. Våre medbrødre i St. Dominikus kloster sender for eksempel høymessen hver søndag. Det samme gjør St. Rita radio og en rekke menigheter rundt om i landet.

Flere steder i landet

Men nå har behovet for fysisk å få delta i messen, ført til nye tiltak overfor de troende, og deriblant utendørs messefeiring.  St. Elisabeth menighet i Asker og Bærum, var tidlig ute med utendørs messer. Det samme var St. Gudmund menighet på Jessheim.

Også på Sta. Katarinahjemmet har det blitt feiret utendørs messer to søndager på rad. Oppmøtet har vist at behovet er stort for slike messer. Søstrene har derfor besluttet å fortsette med utendørs messer en stund fremover. Våre medbrødre i St. Dominikus forsøker å stille opp så godt det lar seg gjøre, men også flere av bispedømmets prester bistår, for å gjøre dette mulig.

Gi plass for eldre

I julen kan kun 20 personer delta i en innendørs messefeiring i Oslo. Dette begrenser antall personer, som får del i sakramentene. Yngre og friske oppfores til å ta del i utendørs messer, slik at flere eldre og andre med behov for å sitte, får plass i messene som feires i kirkerommet.

I tillegg til hagemessene på Katarinahjemmet, vil St. Olav domkirkemenighet feire utendørs messer i skolegården til St. Sunniva skole på søndager og i juledagene. Påmeldingen foregår på den katolske kirkes hjemmeside.

Følgende dager feires messen i hagen på Katarinahjemmet

  • Fjerde søndag i advent (20/12) klokken 09.30
  • 1. juledag (fredag 25/12) klokken 09.30
  • Festen for den Hellige familie (søndag 27/12) klokken 09.30
  • Søndag 3. januar klokken 09.30

Det er enkel kirkekaffe etter messen. Også den ute i hagen.

Påmelding

For påmelding benytt billettservice på katolsk.no. Du finner Sta. Katarinahjemmet under Oslo.

Om du har vanskelig med å få billettsystemet til å fungere, kontakt oss gjerne på 23215410.

Kulde, regn og snø

Det er ingen værforbehold for utendørs messer. Husk varmt tøy og eventuelt paraply.

Smittevern

Selv om vi er utendørs, ber vi dere holde dere hjemme om dere har luftveissymptomer, er underlagt karantene eller isolasjon.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail