Katolsk radio i Norge

Mange kristne i Norge føler på savn og ensomhet.

De bor kanskje langt fra kirke, tiden er knapp i en travel hverdag eller de er alene troende i sitt nærmiljø. Det å søke den nærhet og styrke sakramentene og det kirkelige fellesskap skulle gi, er rett og slett til tider svært vanskelig å få til. Kan da en radiokanal hjelpe oss?


Radio St. Rita vokser nettopp ut av et savn etter katolsk fellesskap i hverdagen. For da den lille katolske familien i Ålesund opplevde det vanskelig å legge daglig messefeiring og aktivitet i menigheten, inn i en travel småbarnshverdag, svarte de med å skape et familieprosjekt. De startet Radio St. Rita.

Første sending for radioen var i mai 2020. Familien hadde først kontaktet biskop Bernt Eidsvig, som da var apostolisk administrator i Trondheim stift. Han ga sin tillatelse til å radiooverføre messen  fra den katolske menigheten i Ålesund. I dag, seks måneder senere, har ikke bare programlisten økt, men stiftet har også ny biskop; biskop Erik Varden.  Også han stiller seg positiv til radioprosjektet. «Jeg gleder meg over initiativer som bruker media, ikke minst i Covid-krisen, til å formidle evangeliet,» forteller han.

Alle familiemedlemmer, med stort og smått, er engasjert i familieprosjektet. Og nå har vi fått et intervju, hvor de presenterer seg, beskriver radioen, håpet og prosjektet.


Hvem er dere egentlig?

Vi er familien Nes, som består av Sarah Sunniva (1), Leah Rita (3), Erika Eva og Pål Johannes. Vi bor i Ålesund og går i Vår Frue menighet.

Vi (Erika og Pål Johannes) traff hverandre første gang på kirkekaffe etter en søndagsmesse i Ålesund. Pål Johannes hadde nettopp flyttet til Ålesund og Erika kom til Norge som au pair fra Ungarn. For å få telefonnummeret til Erika spurte Pål presten om det var mulig å arrangere en ungdomskveld for konfirmantene i menigheten. P. Ole Martin Stamnestrø var selvsagt positiv til det, og når Pål foreslo at hun jenten fra Ungarn også kunne være med, så fikk han telefonnummeret hennes av presten. Tanken var vel mer på jenten enn konfirmantene, men i dag hjelper Pål til med konfirmantundervisning og Erika med 1.kommunion.

Hva fikk dere til å starte en katolsk radio i Norge?

Siden vi har to små barn er det vanskelig å få delta på hverdagsmessene. Vi har derfor over lengre tid savnet å kunne høre messen hjemme, sammen med barna våre (lenge før korna).

Erika har erfaring med katolsk radio fra hjemlandet sitt, og det å starte radio, er noe vi har snakket om siden vi møttes. Koronakrisen gjorde at vi fikk muligheten til å gjøre det. Uten særlig kunnskap, men med den Hellige Rita på laget, ba vi derfor Biskop Bernt Eidsvig om tillatelse om å få sende messer fra Ålesund på nettradio. 22 mai i år, på festen for nettopp den Hellige Rita, sendte vi vår første messe.

Hvorfor den hellige Rita?

Den hellige Rita har en helt spesiell plass i vår familie. Før vi giftet oss var vi usikker på hva som var vår vei i livet. Vi ba litaniet og Novenaen til Hellige Rita. I den lover man å gjøre hennes navn kjent. Radioen er på mange måter vår måte å hedre det løfte på.

Hvordan har den første tiden med radioen vært?

Læringskurve har vært bratt, men det har vært utrolig morsom så lang. Det er også veldig kjekt med alle som vil hjelpe til. De første månedene var vi engstelige for å spørre folk om å hjelpe oss. Når vi til slutt våget å spørre noen, så sa de ja. Det er så kjekt å få jobbe sammen med så mange fantastiske mennesker!

Erika har også erfaring fra Radio Maria i sitt hjemland, der søsteren hennes jobber i radioen. De har vært til stor hjelp med å komme med innspill og råd på den tekniske siden.

Men for oss personlig, handler egentlig ønsket om å ha en radio, om at andre mennesker skal finne den samme gleden og kjærligheten til Kirken og til Gud som vi har. Som katolikker i Norge er det av og til ensomt og vi håper en radio kan være med å gjøre ensomheten mindre.

Hvordan drives radioen?

Siden radioen blir drevet på fritiden og utelukkende er selvfinansiert, så er det også et viktig familieprosjekt for oss. Vi prøver å involvere barna våre, slik at de kommer nærmere Gud gjennom radioen.

Erika og Pål Johannes involverer barna mest mulig i radioprosjektet. Her er Erika og lille Sarah Sunniva i aksjon. Foto: privat eie.

Mange mener kanskje at radioens gullalder er forbi, men ny teknologi gir nye muligheter. Om man får inn rutinen med å slå på en radio, da kan den være med deg gjennom hele dagen. Og glemmer man å slå på radioen, kan man bare høre på podkast senere.

Hva ønsker dere med en slik radiokanal?

Vi ønsker at Kirken skal være det vår familie er bygget på. At Kristus skal være vår hjørnestein. Radioen gir oss som familie en nærhet, og bringer messe og bønn inn i vår familiesfære. Om vi løfter blikket ut fra vår egen familie, ønsker vi at flere skal oppleve den samme gleden som vi føler. Som Pål sier: Om så bare en person kommer nærmere Kirken og Kristus av å høre på St. Rita radio, ja da har radioen oppfylt alle våre ønsker. Målet vårt er allikevel ikke bare å nå noen få, men så mange søkende mennesker som mulig.

Men hvem er radiokanalen rettet mot?

Vi har en fast programpost hver dag for barn. Redaksjonen i Credimus (NUK) har en ukentlig programpost for unge voksne, en kateket i Trondheim lager ukentlig ungdomskatekese og P. Egil Mogstad som er sogneprest i St. Olav domkirke i Trondheim, holder troskurs for ikke-katolikker. Selv seminaristene ved St. Eystein presteseminar, skal bidra med katekeser. Slik sett favner radioen bredt.

Selv om vi har mange fantastiske mennesker som hjelper oss, så er bønn og messe det aller viktigste. Vi sender messen daglig og også daglig bønn. Det er således gjerne troende/søkende som hører på.

Hvilke fokusområder ønsker dere for radiokanalen?

Radioen bygger på fire søyler. Det er daglig messe, bønn, katekese og musikk.

Daglig messefeiring er en av pilarene for Radio St. Rita. Her p. Egil Mogstad under messefeiring i St. Olav domkirke i Trondheim. Han er en viktig bidragsyter for Radioen, hvor han blant annet holder troskurs. Foto: Sta. Katarinahjemmet

Alt innhold, med unntak av musikk, er på norsk. Musikken vi bruker skal være oppbyggende og ha et kristent innhold.

Vårt ønske er at radioen skal samle og være oppbyggende. Det er ingen arena for politikk og splid. Vi starter dagen med angelus kl 06 og avslutter med kveldsbønn kl 21. Vi prøver å ha bønn hver hele time. Alt fra rosenkrans til korte skuddbønner. Messen blir sendt direkte på facebooksiden og på radioen.

Hvem vil medvirke? Prester, biskoper, legfolk, ordensfolk?

Biskop Bernt Eidsvig gav oss lov til å starte dette prosjektet. Det er så mange fine personer i den katolske kirken i Norge og gjennom dette prosjektet er vi så heldig å få jobbe sammen med flere av dem og blir kjent med nye folk hver dag.

Det ville aldri blitt noe radio uten p. Khiem Duc Nguyen. Han har vært til stor hjelp og støtte. I tillegg er det to ungdommer fra menigheten, Janne og Toney, som hjelper oss med det tekniske ved å sende messe fra kirken.

P. Egil Mogstad har også vært til stor inspirasjon og hjelp. I St. Paul menighet i Bergen er Reidun Jofrid med. Hun har lang erfaring med katekese.

Det er også nye stemmer å høre. Denne uken har redaksjonen i Credimus (Norges unge katolikker) startet et ukentlig program, og senere vil som tidligere nevnt seminaristene i St. Eystein presteseminar bidra.

P. Sigurd Markussen er også en ny stemme. Han har sagt ja til bidra under daglig kveldssamling for barn, hvor han holder en kort andakt og leser fra Freddy edderkopp-bøkene. St. Olav forlag, som har publisert bøkene, lar oss bruke materialet deres.

Dere nevner opplesning av Freddy Edderkopp-bøkene. Hvorfor akkurat Freddy Edderkopp?

Radioen er for oss et familieprosjekt. Leah Rita på tre år er blitt veldig glad i Freddy, så slik er det et naturlig valg. Hun leter av og til etter edderkopper i kirken, i håp om at Freddy en gang også vil besøke Ålesund. Også vi voksne liker bøkene. Vi har gitt dem til barn vi kjenner i bursdagsgave og til jul.

Vi nærmer oss nå slutten på 2020. Et år som på veldig mange måter har vært tøft og fælt. Et år hvor vi er blitt holdt borte fra Kirken og fra Jesus. Det gjør noe med barna. Kirken er ikke lenger det naturlige samlingspunktet og barna kan fort oppleve kirkerommet som noe unormalt. Ved å lese Freddy Edderkopp, håper vi at flere barn blir kjent med bøkene, og at de på den måten vil kjenne seg trygge i Kirken igjen. For bøkene er veldig lærerike for barna. Og, ikke bare for barn, men også for voksne. Erika opplevde for eksempel at hun, gjennom å lese Freddy edderkopp, som godnatthistorie for barna våres, at hun lærte mye om norske helgener, som hun ikke visste noe om fra før.

Barnebøkene om Freddy Edderkopp og vennene hans beskriver viktige sider ved Kirkens liv og tro. Her fra den tredje boken, hvor det letes etter spor av helgener i Norge. Illustrasjonen er tegnet av Roy Søbstad, boken skrevet av sr. Ane-Elisabet Røer.
Bøkene skal sendes i adventstiden?

Ja, det skal de. For selv om Freddy edderkopp ikke har så mye med advent å gjøre, så kjennes det godt å avslutte året sammen med han. P. Sigurd Markussen har sagt ja til å lese inn bøkene og vi vil sammen med han lage en liten kveldssamling for barn hver kveld i adventstiden. Tanken er å begynne med å lese et kapittel, så be kveldsbønn sammen, før vi avslutter med en enkel sang.

Dere satser på barneprogrammer?

Barna er fremtiden til Kirken. Mister Kirken barna, er det ingen som kan hjelpe oss med bønn i skjærsilden.

Vi har allerede startet programmet Kveldssamling for barn, og leser nå en annen bok, Gud og jeg, av Kari Vinje. Den fortsetter frem til advent.

Kveldssamling for barn har sendetid hver dag etter messen.  Messen sendes klokke 18.00, og kveldssamling for barn kl. 18.45. Alt er tilgjengelig på podkast i etterkant.

Hvordan kan vi finne radioen?

Vi har egen hjemmeside og facebookside.  Samtidig håper vi å få laget en egen app for radioen og podkasten. Men til det trenger vi hjelp. Vi har veldig lyst til å komme i kontakt med noen som kan hjelpe oss med dette.


Sitter du med kunnskaper om apper og ønsker å bidra frivillig, ta kontakt med Radio St. Rita.


Intervjuet er gjort gjennom skriftlig «spørsmål og svar»-metode.

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail