Samlet over ekteskapet

Liturgikommisjonen var samlet på Mariaholm fra 7-10 september.

Der arbeidet de med ekteskapsritualet. Arbeidet vil om ikke lenge ferdigstilles.

I tillegg til eksteskapsritualet, har kommisjonen nedlagt mye tid til oversettelse av innledningen til det Romerske Missale (Missale Romanum). Grunnteksten er på latin, et språk kommisjonen ofte oversetter fra, når liturgiske tekster skal utarbeides til norsk språk. Et av medlemmene i kommisjonen er latinist, og sørger for kvalitetssikring av språket.

Liturgikommisjonen er et nasjonalt organ, og består av en rekke medlemmer. Medlemmene er utnevnt av Norsk katolsk bisperåd, og representerer bredden av det katolske Norge. Hvert av medlemmene ivaretar viktig kunnskap nødvendig for kommisjonens mandat.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail