Ekteskapsritual og komplisert latin

Det er alltid stor glede når liturgikommisjonen finner veien til Katarinahjemmet.

Deler av Liturgikommisjonen. Foto: Katarinahjemmet

Kommisjonen har sitt mandat fra Norsk katolsk Bisperåd, og arbeider således for alle tre bispedømmer i Norge. Deres oppgave er å koordinere arbeid med liturgiske bøker som skal utgis på norsk, så vel som å revidere eksisterende liturgiske bøker. De er også et rådgivende organ overfor de forskjellige enheter av den katolske kirke i Norge (Bisperåd, menigheter, klostre m.m).

Liturgikommisjonen møtes rundt tre ganger årlig, og møtene går da over flere intensive dager. De møtes gjerne på Mariaholm, men enkelte ganer legges arbeidet også til andre steder i landet eller utlandet. De har hatt møter hos karmelittene i Tromsø stift, hos birgetinerinnene i Trondheim stift, og også i Oslo katolske bispedømmes administrative senter i Akersveien i Oslo. Hvert år kommer de også til Katarinahjemmet, noe kommuniteten der setter stor pris på.

Vinterens møte i februar 2020 ble lagt til Katarinahjemmet. Dagene åpnet med laudes og messe sammen med søstrene, før kommisjonen trakk seg tilbake på Rosahjemmet for timer med intensivt arbeid.

Noen av kommisjonens medlemmer: Kristin Heffermehl, sr. Ragnhild Marie Bjelland O.P og p. Mirosław Ksiązek MSF. Foto p. Oddvar Moi.

Kommisjonens viseformann, mgr. Torbjørn Olsen, forteller om en rekke arbeider gruppen har gjennomgått under samlingen. «Vi har blant annet hatt en saklig sluttføring av ekteskapsritualet», forteller han. Dokumentet ble sendt ut på høring høsten 2019, så det er nå snakk om en tredje gjennomgang av de forskjellige ritualer vedrørende ekteskap: forlovelse, ekteskapsvielse for så vel døpte som udøpte, liturgisk feiring av gullbryllup m.m. «Dokumentet skal endelig ferdigstilles neste møte, hvor også St. Olav Forlag skal involveres» forklarer mgr. Torbjørn. Han forklarer så at prosessen er lang. Etter korrekturlesing, vil Norsk Katolsk Bisperåd fremlegge dokumentet for Den Nordiske Bispekonferanse. Om de godkjenner arbeidet, vil dokumentet sendes videre til Vatikanet, for endelig godkjenning der. Den norske stat ved Barne – og familiedirektoratet vil også få tilsendt dokumentet for godkjenning.

«Et annet arbeid, som vi har kommet i mål med denne uken, er tekster for feiring av den hellige pave Paul VI» forklarer mgr. Torbjørn stolt. Kommisjonen har arbeidet med en rekke nye tekster, og spesielt de som angår tidebønnene. Mgr. Torbjørn forteller om arbeid med en meget komplisert tale på latin. Den ble holdt av Paul VI, under avslutningen av Annet Vatikankonsil.

I tillegg til ekteskapsritual og kompliserte tekster av pave Paul VI, har kommisjonen fortsatt et stort og viktig arbeid foran seg med helgenkalenderen. De har arbeidet med denne under møtet på Katarinahjemmet, men er langt fra i havn. «Jeg regner med at vi trenger flere runder på den,» røper mgr. Torbjørn.

Biskop Bernt Eidsvig var med på deler av møtet, som fant sted på Katarinahjemmet februar 2020. Her sammen med viseformann mgr. Torbjørn Olsen. Foto: P. Oddvar Moi.

Liturgikommisjonen består av en rekke medlemmer, som hver har sin ekspertise. Pr. 2020 er Biskop Bernt Eidsvig kommisjonens formann. I tillegg til ham, består kommisjonen av følgende personer:
mgr. Torbjørn Olsen (viseformann), pastor Frode Eikenes, pater Mirosław Ksiązek MSF, pastor Ragnar Leer Salvesen, pastor Ole Martin Stamnestrø, pastor Sigurd Markussen, sr. Ragnhild Marie Bjelland OP, Olav Rune Ekeland Bastrup, Sigurd Hareide, Kristin Heffermehl, Nils Heyerdahl, Heidi Øyma, Knut Ødegård  og pastor Oddvar Moi (sekretær).

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail