Dominikanerinner møtes i Riga

Året 2020 ble innledet med møte i Riga for unge dominikanerinner i Europa.

På grunn av begrenset plass, var det kun en liten gruppe på fjorten søstre som kunne delta. Disse representerer hele ni land: England, Irland, Latvia, Norge, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Frankrike og Spania. Fra Norge deltok sr. Sheeba Jem fra Katarinahjemmet.

For noen dager levde søstrene sammen og utgjorde et dominikansk fellesskap. De kom sammen i bønn, messer, studier og sosialt samvær. Det ble også tid for konsert med et lokalt kor.

Blant temaene som ble belyst ved foredrag og diskusjon er Wounds and Wars, Healing and Peacebuilding: A History of the 20th Century og All that makes us ‘us’: Memory and Identity. Innlederne var sr. Sabine Schratz fra Irland og Dr. Jitka Jonová fra Latvia.

Europas historie var et gjennomgangstema. Forskjellige politiske og historiske aspekter ble belyst, og satt i perspektiv av hvordan lokal historie, også påvirker kirkens historie. Spesielt søstre og presters levemuligheter under lokale historiske forhold ble belyst.

Det kollektive og kulturell minnet ble også berørt. Søstrene så på hvordan felles historisk og kulturelt minne former våre identiteter. De delte erfaringer, og drøftet muligheter for å fremme helbredelse og fred.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail