Et år i tjeneste

Hvert år kommer to unge kvinner fra Tyskland til Norge. Drømmen er å tjene den katolske kirke.

I år har vi gleden av å ønske Antonia og Klara velkommen! De ankom Oslo 7. september og skal ta del i vårt liv og vår sendelse de neste ti månedene.

 

Etablert volontørprogram

I 2005 åpnet Sta. Katarinahjemmet et volontørprogram som ga unge katolske kvinner i Norge, mulighet til å gi en begrenset tid av sitt liv til tjeneste i kirken. Volontørene bor på Katarinahjemmet og tar del i søstrenes misjon/apostolat.

Som søstrene har de oppgaver i Katarinahjemmets studenthjem og gjestehus, og som søstrene har de også oppgaver utenfor huset, i menighets- og/eller bispedømmeregi. Takket være bredt samarbeid med andre katolske instanser, får volontørene mulighet til å erfare kirkens mange sider. De har mulighet til utplassering i menigheter, skole og enkelte av bispedømmets kontorer.

En del av volontørprogrammet er også å opparbeide seg kunnskap om norsk språk, kultur og historie. Dette medfører ofte at volontøren blir bedre rustet i møtet med det ellers så internasjonale miljøet, som preger den katolske kirke i Norge.

Tidligere volontører på utflukt til Lillehammer, hvor de får prøve seg som Lillehammer-malere.
Internasjonalt samarbeid

Selv om programmet opprinnelig var ment for unge katolikker i Norge, utviklet det seg fort til et internasjonalt prosjekt. Første samarbeidspartner var Dominican volunteers international, og flere unge kvinner fra Colombia kom til Norge takket være dette samarbeidet. Disse kvinnene bidro spesielt innen den spansktalende gruppen av katolikker i Oslo.

Magda var første volontør som kom til Katarinahjemmet gjennom samarbeidet med Dominican volunteers international.

 

Bonifatiuswerk

Det var først i 2012 samarbeidet med Bonifatiuswerk begynte. Ønsket om samarbeid kom fra Bonifatiuswerks side, og formålet var å gi tysk ungdom mulighet til å erfare en annen kirkehverdag, enn den de kjente fra hjemlandet.

Alt året etter kom de første volontørene tilreisende, og siden det, har det hvert år kommet en til to unge kvinner fra Tyskland for å tjene den katolske kirke i Oslo (mens unge menn har fått muligheten til samme erfaring i regi av St. Paul menighet i Bergen).

Hannah var den første som kom til Norge gjennom kontakten som ble opprettet med Bonifatiuswerk i 2012. Hun var fra USA og var således utenfor Bonifatiuswerk sin satsningsgruppe. Hun fikk allikevel mulighet til å komme til Oslo. Først året etter, kom den første av de tyske ungdommene.
Innføringsuke

Studieåret 2019/2020 er det altså Antonia og Klaras tur. De ankom Oslo 7. september, kun timer før sr. Sheeba Jem avla sine første løfter. Slik fikk de et raskt møte med både klosterlivet og representanter for det katolske Norge.

Sr. Sheeba Jem avla sine klosterløfter for tre år lørdag 7. september 2019. Dette var det første volontørene fikk oppleve i møte med Oslo og Norge.

De påfølgende dagene gikk til innføring og til å bli kjent med misjonen de nå gir seg i kast med. St. Olav domkirkemenighet og St. Johannes menighet på Bredtvet ble besøkt. Det samme ble bispedømmets forskjellige kontorer og St. Sunniva skole. Høydepunktet var et privat møte med biskop Bernt Eidsvig, som ønsket begge velkommen til tjeneste i bispedømmet.

Biskop Bernt Eidsvig tok imot og ønsket volontørene velkommen til et års tjeneste i bispedømmet.
Bred tjeneste

Det er en bred og variert tjeneste som venter Antonia og Klara.  De vil være synlige og viktige i det daglige liv på Katarinahjemmet, i St. Olav domkirkemenighet, i St. Johannes menighet på Bredtvet, i Norges unge katolikker og på St. Sunniva skole.

Volontørtiden er allikevel ikke bare tjeneste. De to skal også få en smakebit på norsk språk, historie og kultur.


ANTONIA er atten år og fra bispedømmet Köln. Hun vil være å se i St. Olav domkirkemenighet, i Norges unge katolikker og på St. Sunniva skole.

KLARA er atten år og fra bispedømmet Freiburg. Hun vil være å se i St. Johannes menighet, i Norges unge katolikker og på St. Sunniva skole.


Vi ønsker begge velkommen til oss! God tjeneste!

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail