Med blikk på frivillighet

Vi gir vårt liv til kirkelig tjeneste, men er ikke alene.

Dette erfarer vi hver dag, gjennom alle våre frivillige. 

Takkfest

Noen frivillige vil ta turen til klosteret hver eneste uke, og der gi noen timer frivillig innsats. Uten denne gruppen ville det være vanskelig, om ikke umulig, for klosterets å påta seg så mange oppgaver som det har gjort gjennom tidene. Dette er menn og kvinner som kommer hver uke og sørger for at huset går sin gang. Det var derfor naturlig å invitere disse til en egen liten takkestund. Takkestunden fant sted 27. februar. Det ble det en flott liten fest ut av!

For de frivillige som tar turen hver eneste uke, ble det avholdt en liten takkefest. Foto: Katarinahjemmet
Til og med Sigrid Undset

Frivillige på Katarinahjemmet er allikevel ikke noe nytt. Helt fra Sta. Katarinahjemmet ble etablert i 1928 har frivillige kvinner og menn i alle aldre bistått oss i vårt oppdrag. Mange har vært og er legdominikanere, men de fleste står uten en formell tilknytning til Dominikanerordenen.

En av klosterets første frivillige var selveste Sigrid Undset. Hun var med i en liten gruppe bestående av dominikanerpatrene og noen lekfolk. Denne gruppen gikk på leting etter et egnet sted for det nye dominikanerinneklosteret som skulle etableres fra en kongregasjon i Frankrike. De fant til sist tunet i Gjørstadsgate, som i dag er kjent under navnet Sta. Katarinahjemmet (Gjørstadsgate 5, 7, 9 og 11).

Sigrid Undset skulle forbli en kjær venn av søstrene og hun var også legdominikaner. Hun var en hyppig gjest på Sta. Katarinahjemmet, og skrev til og med en av sine mange bøker mens hun bodde her.

Men hva hjelper da disse frivillige med?

Men Sigrid Undset var aldri alene om å hjelpe søstrene. Til alle tider har frivillige bistått, og slik gjort det mulig for søstrene å ta på seg flere oppgaver både på Katarinahjemmet og i Kirken for øvrig.

I dag har klosteret en rekke frivillige. Det er menn og kvinner i alle andre, som ønsker å bidra som best de kan.

Nå og da

Det er vanskelig å nevne alt våre frivillige bidrar med. I tillegg til gruppen som kommer hver uke, vil andre bidra nå og da, med et foredrag eller ved en dugnad eller et arrangement.

  • Foredrag

Dominikanerordenen har fire pilarer: bønn, studier, forkynnelse og fellesskap. Søstrene på Katarinahjemmet er dominikanerinner, og pilarene er en ramme rundt hverdagen. Studier er her å forstå mer som en livsvei, enn rene eksamensstudier. En vei hvor man aldri slutter å søke sannheten. Studier i ensomhet, så vel som for fellesskapet som sådan, er avgjørende for å finne sannhet. Søstrene forsøker å legge til rette for felles refleksjon og søken, ved å invitere foredragsholdere. Disse er ofte frivillige, som bidrar ved å dele sin kunnskap.

To av Dominikanerordenens pilarer er studier og fellesskap. Det er derfor naturlig å invitere foredragsholdere til å dele sin kunnskap med søstrene. Slik pleies både fellesskapet og studiene. Flere frivillige har stilt opp og bidratt til søstrenes felles studiedager. Foto: Sta. Katarinahjemmet
  • Arrangementer

Under større arrangementer, som husets berømte Åpen dag lørdag før første søndag i advent, bidrar en rekke frivillige i alle aldre. Noen kommer tilreisende for å hjelpe, mens andre bor i Oslo og har kortere reisevei.

Det er mange oppgaver som skal fylles denne dagen. I kafeen skal en rekke besøkende bespises og ønskes velkommen. Til salgsstedene og juleverkstedet kommer det mengder av folk innom, som skal tas vare på. Alt dette er mulig takket være frivillige. Selv barn stiller opp som pepperkakepyntere, så andre kan se hvor det gjøres!

En rekke frivillige vil bidra før og under Åpen dag. Takket være disse blir dagen spesiell og god for både klosteret og alle som kommer innom. På kvelden puster de frivillige og søstrene ut, med et hyggelig aftenmåltid. Foto: Katarinahjemmet
Men huset må gå rundt også til daglig

Takket være andre frivillige, som bidrar med noen timer hver uke, går Katarinahjemmet rundt i det daglige. De gir sin tid på forskjellige felt og områder.

  • Resepsjonen

En stor gruppe frivillige vil bidra med å holde resepsjonen åpen ettermiddager og helger. Denne gruppen frivillige er særdeles viktig i det daglige. Ved å gi sin tid er de med å skape et godt miljø for våre studenter og gjester.

Resepsjonen er et av husets viktigste møtepunkt. Takket være frivillige kan klosteret holde den oppe frem til klokken 22.00 på kvelden. Foto: Katarinahjemmet
  • Bibliotek

Sta. Katarinahjemmet har to biblioteker. Et bibliotek er forbeholdt studenter og gjester, mens det andre er klosterbiblioteket. Det er mange bøker å holde rede på, og her får vi stor hjelp av en frivillig.

  • Leksehjelp

Leksehjelp er et nytt prosjekt som søstrene åpnet høsten 2018. Det er fortsatt et prøveprosjekt, men ville aldri kunnet fungere selv som det, uten en stor gruppe frivillige. Det er stort sett studenter, som stiller som frivillige her, men noen kommer også etter arbeidet eller de bidrar som pensjonister.

Leksehjelpen tar imot elever i barneskole, ungdomskole og videregående skole, og er åpen hver tirsdag og torsdag. Uten frivillige ville ikke dette vært mulig. Bildet er fra bordet for elever ved videregående skole. Foto: Katarinahjemmet
TAKK TIL ALLE VÅRE FRIVILLIGE!

Ønsker du å bidra som frivillig ta gjerne kontakt. Det er også mulig å bidra klosteret gjennom vår givertjeneste.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail