Da turen gikk til Bergen

Hvert år besøker våre volontører forskjellige menigheter i OKB.

Sr. Ane-Elisabet med fem av Katarinahjemmets seks volontører.

Aldri har de reist så langt som nå i oktober. Da gikk turen med nattoget til Bergen.

 Kirke, kultur, språk og historie

Volontørene – kanskje bedre forklart som en form for katolsk ettåring – er unge kvinner og menn som gir en begrenset tid av sitt liv til tjeneste i Kirken. For noen måneder legger de studier og arbeid til side og reserverer tiden til frivillige oppgaver i regi av klostre, menigheter og andre katolske institusjoner. Sta Katarinahjemmet har gitt unge fra Norge og utland denne muligheten siden 2005.

For volontørene på Katarinahjemmet, vil opplæring i norsk språk, kultur og historie være en viktig del. En forståelse av katolsk kirkehverdag i dag så vel som historisk er også et viktig element. Turene ut av Oslo er derfor ikke bare for gøy. De er del av det å lære mer om den katolske kirke i Norge, så vel som lokalhistorie fra stedet som besøkes.  I år 2018 er det seks volontører på Katarinahjemmet, og det var fem av disse som reiste, sammen med sr. Ane-Elisabet, til Bergen nå i oktober.

Skolevandring

Turen til Bergen gikk over fjellet med nattog. For de fleste var sovekupe en ny opplevelse. Om reisemåten ga mersmak er en annen sak, for det var kun en som mente hun hadde sovet gjennom natten.

Få timer etter at toget var ankommet Bergen, begynte et hardt og spennende fredagsprogram. Volontørene besøkte blant annen St. Paul barne- og ungdomskole og St. Paul gymnas.

Det var barne- og ungdomsskolen som var først ut. Besøket åpnet med skolemesse for ungdomstrinnet, før volontørene ble ønsket velkommen av rektor, Ronny Michelsen. Sammen med to av skolens lærerne viste han volontørene rundt og fortalte om skolens historie og strategi. Volontørene fikk også være med i undervisningen i femte klasse, så vel som å titte innom andre klasser mens de arbeidet.

Fra undervisningen i 5. klasse. Her forberedes skolemesse. Foto: Katarinahjemmet

Også i Bergen er der volontører. Disse kommer fra Tyskland og deltar i programmet støttet av Bonifatiuswerk. Enkelte av Katarinahjemmets volontører hører også inn under dette programmet. Etter barne- og ungdomsskolen var det derfor ekstra hyggelig å bli møtt av Bergensvolontørene. Sammen med disse fikk Katarinahjemmets volontører se st. Paul gymnas fra kjeller til loft. Ekstrabonus var det å finne en antikk telefon i en av gangene.

En antikk telefon i en gang på st. Paul gymnas. Foto: Sta. Katarinahjemmet

Etter omvisningen ventet Dom Lukas Lorf-Wollesen, som innledet om gymnasets historie, men streifet også mer generell katolsk historie i Oslo katolske bispedømme. Dom Lukas er skoleprest for gymnaset, og også ansvarlig for volontørene i Bergen. To av disse var også til stede under møtet med Dom Lukas.

Møte med Dom Lukas og to av Bergens volontører. Foto: Katarinahjemmet
St. Paul menighet

Også St. Paul menighet fikk besøk av Katarinahjemmets volontører. Fredagen møtte gruppen menighetens sogneprest og ansatte, og søndagen deltok de i menighetens høymesse med etterfølgende kirkekaffe. Under kirkekaffen var det hyggelig å møte enkelte av menighetens unge.

Kirkekaffe med de unge i St. Paul menighet. Foto: Katarinahjemmet
Marias Minde

Gruppen bodde på Marias Minde, et tidligere katolsk rekreasjonssted i utkanten av Bergen. I dag huser stedet to små kommuniteter bestående av to St. Franciskus Xaveriussøstre og seks søstre av det Hellige Kors (Nha Trang). Det ble tid for måltider og hygge med søstrene, noe alle satte pris på.

Bønn for Kirken

Turen til Bergen falt på to viktige dager i bispedømmet, hvor de troende var oppfordret til faste og bønn. Den nordiske bispekonferanse står bak oppfordringen til faste fredag 5. oktober og rosenkransbønn søndag 7. oktober. Bakgrunnen er å finne i den tiden vi lever i, hvor Kirken nesten rives fra hverandre på grunn av stridigheter innad i Kirken.

På reise var biskopenes oppfordring ikke bare enkel å gjennomføre. Gruppen ønsket allikevel å gjøre en innsats for å hele Kirken, men da innenfor hva som var praktisk mulig å gjennomføre med et heller stramt program. Faste var for eksempel vanskelig å gjennomføre på en dag man var gjest flere steder. Fredagsfasten ble derfor erstattet med sakramentstilbedelse og vesper på kvelden, sammen med søstrene på Marias Minde. Søndagen var ønsket å delta i menighetens rosenkransmarkering, men da dette ikke lot seg gjøre, ble rosenkrans erstattet med en halv time felles stille bønn før høymessen. De som ønsket fikk også anledning til å ta del i søstrenes rosenkrans på kvelden.

Fra sakramentstilbedelse i kapellet på Marias Minde. Foto: Katarinahjemmet
Historisk vandring

Det ble også tid for en historisk vandring i Bergen. Det var middelalderens mange kirker som ble beskuet. Ja, i den grad en beskuelse var mulig! Ja, for de fleste av kirkene er i dag forsvunnet, og kunne bare oppleves i fantasien. Da hjalp det å ha en svært god guide.

Guide Målfrid forteller om en av de forsvunnede kirker i Bergen. Denne inneholdt en relikvie av en av tornene fra Kristi tornekrone. Foto: Katarinahjemmet

Enklere ble det da turen gikk til Mariakirken, Bryggen og det tyske kvartalet. Der oppdaget gruppen at den kirkelige situasjonen i Bergen ikke var så annerledes på middelalderen enn den er i dag, hva nasjonaliteter angår. Flere av kirkene var nasjonale møteplasser. Mariakirken var møteplass for de med tysk bakgrunn.

Norsk kultur

Ingen kan dra til Bergen uten å smake fiskesuppe. Den historiske vandringen ble derfor avsluttet med deilig Bergensk fiskesuppe. Fløibanen ble også forsøkt, og det ble tid for det norskeste av alt; søndagstur med rykende varm kakao.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail