Da er alle på plass!

Vårt kristne kall er så enkelt. Og så vanskelig. Det handler om å forlate alt kjent, for å følge Kristus.

Dette og så mye annet er det våre volontører får erfarer, når de for en tid forlater alt kjent og kjært, for å tjene den katolske kirke i Norge.

Volontør betyr tjeneste

Klosteret åpnet et nytt prosjekt i 2005. Et tilbud for unge kvinner i Norge, som ønsket å gi en begrenset tid til tjeneste i Kirken. Allerede samme år flyttet de to første kvinnene inn, Lisa fra Norge og Rebecca fra Sverige, og gjorde sin ett-årstjenste på Sta. Katarinahjemmet, i St. Olav menighet og i Norges unge katolikker. I årene som fulgte har mange andre kvinner fulgt opp, enten gjennom vårt eget volontørprogram eller gjennom et av våre samarbeidsprosjekter; Dominican volunteers international og Bonifatiuswerk.

Tre nye volontører

I år huser Katarinahjemmet hele seks volontører, hvorav tre nettopp har ankommet; Riccarda og Lenja fra Tyskland (Bonifatiuswerk), og Iris fra Østerrike (dominikansk samarbeidsprogram). Volontørene vil tjenestegjøre på Sta. Katarinahjemmet, St. Olav menighet, St. Johannes menighet, Norges unge katolikker, Suppe og vennskap og på St. Sunniva skole.

De tre nye volontørene har de første ukene fulgt et lengre innføringprogram, hvor de blant annet har blitt kjent med klosterets oppdrag i Norge, så vel som med menighet og bispedømme. De har også fått møte biskop Bernt Eidsvig, og representanter for flere av hans kontorer.

Volontørene møtte blant annet stabssjef i Oslo katolske bispedømme, Anne-Mette Ringdal, under sin introduksjonsuke. Foto: Katarinahjemmet

Forståelse av norsk katolsk kirkehverdag

En del av programmet for volontørene er å danne seg en forståelse av hva norsk katolsk kirkehverdag innebærer. Tjenesten i menighetene gir både godt grunnlag og god erfaring med menighetslivet i Oslo. Oslo-menighetene opplever allikevel en svært annen hverdag, enn menighetene ellers i landet, og da spesielt menighetene i mindre byer eller på landet. Volontørene vil derfor gjennom tiden de gir til tjenesten, få besøke mindre menigheter rundt om i Oslo katolske bispedømme, alt etter hva som er mulig praktisk og økonomisk.

Årets gruppe har allerede hatt sin første utflukt. Utflukten gikk til St. Elisabeth menighet på Eikeli. Der deltok de i den engelske messen, med etterfølgende kirkekaffe. Det ble også tid for omvisning med p. Frode Eikenes, med god innføring i hva det innebærer å opprette en helt ny menighet. St. Elisabeth menighet er Oslo katolske bispedømmes yngste menighet og ble opprettet 15. april 2018.

Norsk språk, kultur og historie

Ikke bare katolsk historie og hverdag er viktig, men også norsk språk, kultur og historie. Volontørene som ikke alt behersker norsk, forsøker å lære seg språket. Så langt har alle lykkes svært godt. De får undervisning ved en språkskole, men også av en av søstrene i klosteret. De lærer også mye gjennom sin tjeneste.

Spesielt under turene vil volontørene få erfare norsk kultur og historie. Etter besøk i en menighet, vil gruppen gjerne besøke et museum eller sted av historisk betydning, innen grensene for menigheten som besøkes. Slik var det naturlig å ta turen innom Bærums verk, etter messe, kirkekaffe og omvisning i St. Elisabeth menighet søndag 16. september 2018. Der dro gruppen innom et jernverkmuseum, og nøt turen inn i de forskjellige trehusene. Det ble også tid til å smake svele med rømme og syltetøy. Noe som inkluderte å sitte, kalde og våte, rundt en bålpanne, akkompagnert av mildt regn.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail