Bok om tro – til tro

Søndag 29. april lanseres boken «Det levende treet – vår trosarv gjennom tidene» i St. Dominikus kloster.

I boken tar dominikanerpater Ellert Dahl for seg den kristne tros utvikling fra utgangspunktet i Det gamle testamente og frem til vår tid.

Som et levende tre har vår felles tro vokst frem av Skriften og Kirkens tradisjon. Det trosfrøet som ble sådd i Abrahams bryst og slo rot i hele gudsfolket, ble forvandlet og guddommeliggjort i Kristus. Gjennom tidene har det vokst og forgrenet seg i den kristne kirke. Den katolske tro er den modne frukt av dette levende treet, hevder forfatteren.

Boken berører alt som hører inn under begrepet «Guds åpenbaring»: Det gamle og Det nye testamentet og alt som hører med i Kirkens trosskatt deretter – fra konsiler og kirkefedre til sakramentslæren. Gud selv er den beste pedagog, og han kjenner pedagogikkens grunnregel: at alt som meddeles, må tilpasses den lyttendes kapasitet.

Boken henvender til alle som søker Gud, først og fremst katolske kristne – både den søkende, den tvilende og den «vel etablerte», ikke minst. Den er en kilde til kunnskap og inspirasjon for alle.

I juni 2018 fyller fr. Ellert 90 år. I forbindelse med lanseringen er det mulig å gratulere fr. Ellert ved å tegne seg på tabula gratulatoria. Følg linken!

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail