Liturgi – et pust i verden

Liturgi er som et pust, et åndedrett vi ikke kan være foruten.

En av dominikanerordenens fire pilarer er bønn. Liturgi står derfor sentralt i vårt liv. Dette vises i at vi daglig kommer sammen for å feire tidebønner og messe, men også i det arbeidet som nedlegges i liturgiske sammenhenger. Det var derfor en stor glede å huse Norsk katolsk bisperåds liturgikommisjon da de var samlet får årets høstmøte i november.

Kommisjonen arbeider for tiden med ekteskapsliturgien, etter flere års arbeid med liturgi for barnedåp. Liturgi for barnedåp blir markeret i St. Olav domkirke den 2. desember 2017, hvor Biskop Bernt Eidsvig, vil forrette dåp.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail